Füüsilisest isikust ettevõtja maksukäitumise põhiprintsiibid

Koolitusel osalejal on baasteadmised korrektsest maksukäitumisest tegutsemaks füüsilisest isikust ettevõtjana.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised korrektsest maksukäitumisest tegutsemaks füüsilisest isikust ettevõtjana.

Sihtgrupp
Füüsilisest isikust ettevõtjad
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • omab süsteemset ülevaadet FIE ettevõtlustegevuse põhiprintsiipidest;
  • oskab ettevõtlustegevust finantsarvestuslikult kirjendada;
  • teab maksukäitumise olemust.
Sisu
  • Füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja erisus  
  • FIE ettevõtlustegevuse põhiprintsiibid  
  • FIE finantsarvestuse erisus  
  • FIE kulude jaotus  
  • FIE maksukäitumine 
  • Aktuaalsed probleemid 

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.