Haldusmenetluse põhimõtted ja haldusakti koostamine

Koolituse tulemusel teab õppija haldusmenetluse põhimõtteid ning oskab koostada haldusakti.

Eesmärk

Koolituse tulemusel teab õppija haldusmenetluse põhimõtteid ning oskab koostada haldusakti.

Sihtgrupp
Haldusmenetlust läbi viivad ametnikud
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab haldusmenetluse olulisi põhimõtteid;
 • teab haldusakti formaalse ja materiaalse õiguspärasuse põhimõtteid ja kriteeriume;
 • teab haldusakti koostamise põhimõtteid;
 • kontrollib ja hindab haldusakti õiguspärasust;
 • koostab formaalselt ja materiaalselt õiguspärase haldusakti.


Sisu
Haldusmenetluse põhimõtted:

 • isiku õiguste kaitse  
 • kaalutlusõigus
 • proportsionaalsus
 • uurimispõhimõte
 • ärakuulamine jne

Haldusakti osad ja koostamise põhitõed:

 • resolutiivosa 
 • motiveeriv ehk põhistuslik osa
 • haldusakti andmise õiguslik alus
 • haldusakti andmise faktiline alus
 • kooskõla põhiseadusega
 • normi tõlgendamine
 • subsumeerimine
 • sisustamata õigusmõiste
 • haldusakti selgus ja üheselt mõistetavus
 • vaidlustamise viide


Õppemeetodid:

Loeng, diskussioon, sh eluliste juhtumite arutelu ja praktiline tegevus.

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.