Uudised

Hüvasti justiitskolledž, tere tulemast vanglateenistuse kolledž!

vanglateenistuse kolledž

Vanglaametnike koolitamisele pühendunud kolledž on olnud Sisekaitseakadeemia koosseisus alates akadeemia asutamisest 1992. aastal. Kolledžil on olnud aja jooksul mitu nime, viimase nimega justiitskolledž on tegutsetud pea kaks aastakümmet.

Kolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet kõigile, kes on valmis toetama halvale teele sattunud inimesi ühiskonda naasmisel, et parimate teadmiste ja oskustega luua turvalisemat Eestit. Pärast hariduse omandamist suunduvad lõpetajad tööle Eesti vanglatesse. Kolledž on Sisekaitseakadeemia osa, kuid teisalt on ta palju seotud ka Eesti vanglateenistusega. Rahvusvaheliselt on justiitskolledži töötajate ekspertiis tunnustatud Euroopa vanglateenistuste, sh vanglaametnike väljaõppega tegelevate asutuste, ning ka kriminaalhoolduseametite seas.

Justiitskolledži nimi ei peegelda just eeskätt avalikkusele ja teemadega sügavuti mitte kursis olevatele inimestele seda sisu ja olemust, mida tegelikult õpetatakse ja arendatakse. Seepärast algatati eelmise aasta sügisel erinevaid osapooli kaasavad arutelud, et koos jõuda arusaamisele, milline nimi võiks kolledžile tulevikus paremini sobida. 

Ühiste mitmeid osapooli kaasavate arutelude, töötubade, küsitluste ja vaidluste tulemusel jõuti tõdemuseni, et parim nimi kolledžile on see, mis viitab otseselt partnerametile ehk vanglateenistusele. Nii kannab alates 16. jaanuarist 2024 kolledž nime vanglateenistuse kolledž.
 

Justiitskolledži ajalugu:

1992 korrektsioonikolledž - Sisekaitseakadeemia asutamisel hakati kohe õpetama ka kõrgharidusega vanglaametnikke korrektsiooni erialal

2004 kolledž nimetati ümber justiitskolledžiks

2005 lisandus kutsehariduse vanglaametniku eriala

2011 lisandus vanglateenistuse täiendkoolituse korraldus

2024 justiitskolledž nimetati ümber vanglateenistuse kolledžiks