Uudised

Ilmus finantskolledži toimetiste esimene number

Toimetiste sarja 1. number

Finantskolledži toimetiste sarjas avaldati 31. oktoobril esimene number teemal „Tolliametniku kutsestandardi rakendatavus Eestisˮ. Tegemist on finantskolledži õppejõudude tehtud uuringuga, mille fookuses on tolliametniku kutsestandardi koostamise ja rakendamise võimalused ja vajadused nii tööandjate, töötajate kui ka laiemalt ühiskonna vaatenurgast.

 

Eestis puudub hetkel tolliametniku kutsestandard ja teadaolevalt pole selle vajadust varem põhjalikult uuritud. Hetkeolukorra kaardistamiseks ja paremaks mõistmiseks analüüsivad uuringu autorid kutsestandardi koostamise ja rakendamisega seotud teaduskirjandust, Eesti ja EL-i tasandi õigusakte, tolliametnike kutsestandardite olemasolu teistes Euroopa Liidu riikides ning Maksu- ja Tolliameti esindajate seisukohti. Uuringu tulemuste põhjal pakutakse välja ka edaspidised uurimisvajadused. Uuringuga on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin.

Finantskolledži toimetised on Sisekaitseakadeemia finantskolledži väljaanne, kus avaldatakse tolli ja maksunduse erialaga seotud analüütilisi kirjutisi. Toimetistes avaldatud töid ei eelretsenseerita, käsikirjade avaldamise sobivuse hindamine on korraldatud finantskolledži siseselt. Kaastööd on oodatud aastaringselt aadressil fktoimetised [at] sisekaitse.ee, täiendav info finantskolledži kodulehel https://www.sisekaitse.ee/et/finantskolledzi-toimetised.