Uudised

Ilmus juhtumikorraldaja käsiraamat korrektsiooni põhioskustest

juhtumikorraldaja

Korrektsiooni põhioskuste all mõistame neid praktilisi tegevusi, mis soodustavad õigusrikkujate taasühiskonnastamist käitumuslikus mõttes. Kui eesmärk on muuta inimese käitumist nii, et ta tulevikus uusi kuritegusid ei sooritaks, siis peab tänapäeva teaduskirjandus juhtumikorraldaja jaoks kõige olulisemaks koostöösuhte loomise oskust, prosotsiaalse käitumise mudeldamist, motiveerivat intervjueerimist, probleemilahendusoskuste õpetamist ning kognitiivkäitumuslikke sekkumisi. Neid oskusi võib määratleda kui õigusrikkujatega töötamise tehnikaid ja käsiraamat keskendub sellele, kuidas saab vanglateenistuse juhtumikorraldaja neid tehnikaid praktilistes olukordades edukalt rakendada.

Värskelt ilmunud käsiraamat on valminud Ioan Durnescu teose „Core Correctional Skills” põhjal ning seda on eestindanud ja täiendanud Dagmar Ainsoo, Liisa Tarkus, Maret Miljan ja Tanel Meiel. Eesti autorite originaaltekst on koondatud õpiku viimasesse peatükki, kus on abimaterjal valdkonna eriomaste teemadega tegelemiseks.