Uudised

Ilmus mõttepaber Eesti elanikkonna küberteadlikkusest

küberturvalisus

Kogu Euroopas suureneb küberrünnete ja küberkuritegude arv ja keerukus. Eesti oli juba 2007. aastal märkimisväärselt digitaliseerunud riik. 2007. aasta aprillis toimusid koordineeritud ja ulatuslikud teenusetõkestusrünnakud Eesti valitsuse infrastruktuuri, finantsteenuste pakkujate ja kodumaise meedia vastu. Sellest ajast alates on Eesti olnud küberturvalisuse ja küberkaitse teemalise rahvusvahelise debati esirinnas. Sisejulgeoleku instituudi teaduri Kate-Riin Kondi koostatud mõttepaber kaardistab teemad, mis on esile kerkinud seoses üha suurenevate küberohtudega ettevõtete ja üksikisiku tasandil. Mõttepaberi leiad Sisekaitseakadeemia digiriiulilt.