Uudised

Ilmus mõttepaber otsingu- ja päästetöödest piiriveekogul lennuõnnetuse korral

pääste

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nõuniku Inge Lindsaare koostatud mõttepaberi „Otsingu- ja päästetööd piiriveekogul lennuõnnetuse korral“ eesmärk on anda ülevaade valmisolekust reageerida nii merealadel kui ka piiriveekogul toimunud lennuõnnetusele.

Eestis juhib praegu merealal toimunud õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), kes kasutab selleks kogu olemasolevat vastava väljaõppe saanud inim- ja tehnilist ressurssi: veesõidukeid ja koptereid. Samuti juhib PPA piiriveekogul lennuõnnetuse otsingu- ja päästetööde korraldamist. 1. jaanuaril 2023 toimuv PPA ja kaitseväe laevastike liitmine muudab praegust olukorda märkimisväärselt.