Uudised

Ilmus ülevaade Baltikumi julgeolekupoliitika mõttekodadest

mottekojad2022

Sisejulgeoleku instituudi teaduri Algo Rämmeri koostatud mõttepaber „Julgeolekupoliitika mõttekojad Balti riikides“ kaardistab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad olulisemad julgeolekupoliitika mõttekojad-kompetentsikeskused.

Aasta-aastalt on suurenenud kompetentsikeskuste osa poliitikate kujundamisel. Kodanikuühiskonna tugevus seostub riigi kerksus- ja heidutusvõimega, suutlikkusega seista vastu suurriikide imperialistlikele ambitsioonidele. Ühtlasi aitab kodanikuühiskonna kaasamine poliitikate kujundamisse ja elluviimisse toime tulla suurenevate hübriidohtudega. Julgeolekupoliitika mõttekodade kaardistamine võimaldab ühtlasi välja selgitada nende pädevusvaldkonnad.

Ülevaate leiad Sisekaitseakadeemia Digiriiulist.