Juhendajale

Hea juhendaja! 

Praktika erinevates sisejulgeoleku asutustes on loodud selleks, et omandatud teadmisi kinnistada ja õppurite üldist sooritust nii koolis kui ka hilisemas tööelus parandada. Selleks, et praktikad oleksid tulemuslikud, on väga oluline, et praktika juhendaja ja praktikandi vaheline koostöö on väga hea. Üksteise toetamine, omavaheline suhtlus ja arutelu tagavad selle, et tulevane töötaja ja kolleeg oskab töökeskkonnas vigu vältida, olla efektiivne ja enesekindel. Lisaks on praktika juhendajal võimalus praktikandilt õppida.

Praktika juhendajate ja praktikantide tulemuslik koostöö tagab sisejulgeoleku valdkonna erialade tulevaste töötajate professionaalsuse ja väga hea toimetuleku reaalses töökeskkonnas.

Volodymyr Kostiak
Viru Vangla praktikate koordinaator