Juhendajale

Hea juhendaja!

Praktika erinevates sisejulgeoleku asutustes on loodud selleks, et omandatud teadmisi kinnistada ja õppurite üldist sooritust nii koolis kui ka hilisemas tööelus parandada. Selleks, et praktikad oleksid tulemuslikud, on väga oluline, et praktika juhendaja ja praktikandi vaheline koostöö on väga hea. Üksteise toetamine, omavaheline suhtlus ja arutelu tagavad selle, et tulevane töötaja ja kolleeg oskab töökeskkonnas vigu vältida, olla efektiivne ja enesekindel. Lisaks on praktika juhendajal võimalus praktikandilt õppida.

Praktika juhendajate ja praktikantide tulemuslik koostöö tagab sisejulgeoleku valdkonna erialade tulevaste töötajate professionaalsuse ja väga hea toimetuleku reaalses töökeskkonnas.

Volodymyr Kostiak
Viru Vangla praktikate koordinaator


 

Juhendaja rollid

Praktikajuhendajad täidavad praktika käigus erinevaid rolle, kuid juhendajatele ei tohiks panna vastutust täita neid erinevaid rolle üheaegselt ja võrdsel määral. Pigem iga asutus peab küsima iseendalt, milliseid rolle me tahaksime, et juhendaja eelkõige täidaks. Samuti peaks see dialoog toimuma nii praktikajuhendaja kui ka praktikandi vahel.


 

Soovitused juhendajale
 • Eeldamine on „ämbrite ema“
 • Avatud mõtlemine, mõtle „kastist välja
 • Ära eelda, ära oleta
 • Ole toetav, mõistev, julgustav ja kuula
 • Külma närvi ja rahulikkust
 • Igal teol on tagajärg
 • Vaatle praktikanti – näe selles iseennast oma plusside ja miinustega
 • Ole eelarvamuste vaba – inimlikkus. Praktikant võib sind üllatada (heast küljest)
 • Motiveeri ja ära de-motiveeri
 • Meenuta, et olid ise kunagi praktikant / algaja
 • Tagasiside on tähtis, julge seda anda ja oska vastu võtta, konstruktiivne tagasiside
 • Ära tee kõike praktikandi eest ära!
 • Teeni juhendatava austus välja