Kaalutlusmenetluse efektiivsem rakendamine haldusmenetluses

Koolituselt saab osaleja ajakohastatud teadmised kaalutlusmenetluse põhimõtete rakendamisest.

Eesmärk

Osalejal on ajakohastatud teadmised kaalutlusmenetluse põhimõtete rakendamisest.

Sihtgrupp
Kaalutlusmenetlusega kokku puutuvad ametnikud ja töötajad.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • teab kaalutlusmenetluse olemust ja põhimõtteid;
  • rakendab kaalutlusõigust õiguspäraselt;
  • tunneb ära kaalutlusõiguse ja seotud õiguse tagajärje;
  • oskab koostada õiguspärast haldusakti.


Sisu
  • Kaalutlusõiguse olemus
  • Kaalutlusõiguse volituse piirid ja seos õiguse üldpõhimõtetega
  • Kaalutlusvead
  • Õiguspärase otsuse tegemine

Õppemeetod: Loeng, diskussioon

Maht
4 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.