Uudised

Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia harjutasid koostööd kriisi olukorras

õppus

21.-22. märts 2024. a toimus Kaitseväe Akadeemia õppuse Emajõe Kilp 2024 esimene faas, mis toimus koostöös Sisekaitseakadeemiaga. Tegemist oli kahepäevase kriisiõppusega, kus harjutati asutuste vahelist koostööd eskaleeruva kriisi situatsioonis ja fragmenteeritud lahinguruumis.

„Praeguses julgeolekuolukorras on väga oluline, et riik suudaks kiirelt ja paindlikult reageerida kriisidele,“ ütles õppuse juht Kaitseväe Akadeemia lektor major Leenu Org. „Kiire ja paindliku reageerimise aitab tagada see, kui erinevad asutused teavad üksteise omapärasid, protseduure, võimekusi ja piiranguid. Käesolev õppus aitabki asutuste vahel neid teadmisi ühtlustada.“

Õppuse Emajõe Kilp esimese faasi eesmärk oli harjutada asutuste ülest koostööd olukorras, kus tavaline kriis eskaleerub julgeolekukriisiks ning lõpuks kulmineerub osalise relvakonfliktiga Eesti territooriumil. „Selle aasta õppuse üheks peamiseks eesmärgiks on mängida läbi, kuidas muutub asutuste vaheline koostöö olukorras, kus kaitsevägi hakkab läbi viima sõjalisi operatsioone. Kui rahuaegses juriidilises ruumis kaitsevägi ja kaitseliit toetavad tsiviilasutusi kriiside korral, siis seekord tahame harjutada seda, kas ja kuidas tsiviilasutused saavad sõjaseisukorras toetada kaitseväge ja kaitseliitu,“ lisas major Org.

Õppuse õppivaks koosseisuks oli Kaitseväe Akadeemia 19. keskastmekursuse kuulajad, kes mängivad erinevate asutuste rolle regionaalsel tasandil, ning Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku eriala magistrandid, kes mängivad riiklikul tasandil riigikantselei, ministeeriumite ja teiste asutuste esindajaid. Lisaks mõlemale kõrgkoolile on õppusele kaasatud asutused, kes kriiside lahendamisega kõige rohkem tegelevad või lahendamisse kaasuvad – politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Tartu linnavalitsus, justiitsministeeriumi vanglateenistus, kaitsepolitsei ning terviseamet. 

Õppuse Emajõe Kilp 2024 esimesele faasile järgneb teine faas, mis toimub juba järgmisel nädalal Tartus Kaitseväe Akadeemias, kus akadeemia kuulajad jätkavad sama stsenaariumi järgi sõjalise tegevuse planeerimist ning liiguvad kronoloogiliselt konfliktieelsest faasist konflikti faasi.