Karistusõiguse üldosa ja süütegude menetlus

Koolitusel saab ülevaate karistusõiguse üldosast ja karistuse mõistmise põhialustest ning õpetatakse tõlgendama süütegude menetluse põhiprintsiipe, menetlusosalisi ja tõendite kogumise olulisemaid menetlustoiminguid.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omab osaleja ülevaadet karistusõiguse üldosast ja karistuse mõistmise põhialustest ning tõlgendab süütegude menetluse põhiprintsiipe, menetlusosalisi ja tõendite kogumise olulisemaid menetlustoiminguid.

Sihtgrupp
Järelevalveametnikud
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab Karistusseadustiku süsteemi ja struktuuri;
 • eristab kuritegu ja väärtegu;
 • analüüsib süütegusid kolmeastmelisest deliktistruktuurist lähtuvalt;
 • analüüsib karistuse mõistmise põhiseisukohti;
 • teab põhilisi kriminaal- ja väärteomenetluse erisusi;
 • oskab hinnata tõendeid;
 • teab põhilisi menetlusseadustike tõendite kogumise toiminguid.


Sisu
 • Kriminaalõiguse allikad, seaduse tõlgendamine
 • Õigusnormi struktuur, koosseisu tüübid
 • Kolmeastmeline deliktistruktuur
 • Osavõtt, õigusvastasuse välistamine
 • Loobumine
 • Karistuse mõistmine
 • Aegumine
 • Süüteomenetluse kehtivusprintsiibid ja põhiprintsiibid
 • Menetlusosalised
 • Tõendamine ja tõendid

Õppemeetodid: Loeng, lühiülesannete ja kaasuste lahendamine, arutelu.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.