Uudised

Kas tsivilisatsioonide naasmine oleks võti maailmakorra muutmiseks?

ümarlaud

Sisejulgeoleku instituut korraldas 22. novembril virtuaalse ümarlaua "Tsivilisatsioonide tagasitulek“. Üritust modereeris teadur Jüri Saar, ettekannetega osalesid TÜ professor, akadeemik Lauri Mälksoo, ajakirjanik ja diplomaat Harri Tiido ja Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Matti Maasikas.

Samuel Huntingtoni (1927-2008) poolt 1990. aastate alguses välja pakutud mudel maailmas pärast Nõukogude Liidu lagunemist toimuva mõistmiseks on 21. sajandi alguskümnenditel taas populaarsust kogumas. Kaasaegses maailmas, kus leiab aset väga erinevate kultuuritaustadega inimeste ja koosluste üha tihedam läbikäimine, kasvab vajadus üksteisest aru saada ning erinevusi arvestada ning ka aktsepteerida. Küsimus ei ole üksnes majanduslikes või reaalpoliitilistes otsustes, vaid kultuurilis-tsivilisatsioonilistes süvataustades, barjäärides ja eripärades, mis avalduvad kollektiivsel ja individuaalsel tasandil. Ainult neid arvesse võttes on riikidel võimalik kujundada välja julgeolekupoliitika, mille juurde kuulub lahutamatult ka sisejulgeoleku efektiivne tagamine.

Üritusel keskenduti muuhulgas uue toimiva tasakaalumudeli leidmisele rahvusvahelises poliitikas, mis võtaks enam arvesse inimeste kultuurilise ja religioosse identiteediga seotud aspekte.