Kaubanduspoliitilised meetmed ja kaupade impordimaksude arvutus

Koolitusel osalejal on baasteadmised kaubakoodi määramiseks, impordimaksude arvutamiseks ning tariifsetest- ja kaubanduskaitse meetmetest.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised kaubakoodi määramiseks, impordimaksude arvutamiseks ning tariifsetest- ja kaubanduskaitse meetmetest.

Sihtgrupp
Juriidilised isikud, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega ning kelle tarneahelas on Euroopa Liidu välised riigid.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija :

 • Teab Eesti tollitariifistikku (ETT)
 • Määrab kaupadele kaubakoodi
 • Seostab tariifsete- ja kaubanduskaitse meetmeid
 • Tuvastab tolliväärtuse
 • Arvutab impordimakse
Sisu
 • Eesti tollitariifistik (ETT).
 • Kaubakoodi määramine.
 • Tariifsed meetmed.
 • Kaubanduskaitse meetmed.
 • Tolliväärtus.
 • Impordimaksude arvutus.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.