Kaupade impordi maksustamine (tolli- ja käibemaks)

Koolitusel osalejal on baasteadmised kaubakoodi määramisest, impordimaksude arvutamisest ning tariifsetest- ja kaubanduskaitse meetmetest.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised kaubakoodi määramisest, impordimaksude arvutamisest ning tariifsetest- ja kaubanduskaitse meetmetest.

Sihtgrupp
Juriidilised isikud, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega ning kelle tarneahelas on Euroopa Liidu välised riigid.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • teab Eesti tollitariifistikku (ETT);
  • määrab kaupadele kaubakoodi;
  • teab tariifseid- ja kaubanduskaitse meetmeid;
  • arvutab tolliväärtust ja impordimaksu.
Sisu
  • Eesti tollitariifistik (ETT).
  • Kaubakoodi määramine.
  • Tariifsed meetmed.
  • Kaubanduskaitse meetmed.
  • Tolliväärtus.
  • Impordimaksude arvutus.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.