Kaupade impordimaksude arvutus

Koolitusel osalejal on baasteadmised kaubakoodi määramiseks ja impordimaksude arvutamiseks.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised kaubakoodi määramiseks ja impordimaksude arvutamiseks.

Sihtgrupp
Füüsilised isikud, kes tellivad kaupu interneti vahendusel kolmandatest riikidest.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • teab Eesti tollitariifistiku (ETT) vajalikkust impordimaksude arvestamisel;
  • määrab kaupadele kaubakoodi;
  • arvutab impordimakse.


Sisu
  • Eesti tollitariifistik (ETT).
  • Kaubakoodi määramine.
  • Tolliväärtus ja impordimaksude arvutus.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete  lahendamine ja arutelu.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.