Uudised

Keelatud võtted spordis

veebiloengu foto

17. märtsil pidas Remo Perli Sisekaitseakadeemia veebiloengu „Keelatud võtted spordis“ akadeemia õppuritele, töötajatele ja teistele huvilistele.

 

Remo Perli sai Sisekaitseakadeemias 2020. aastal valminud magistritöö  «Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis» eest tunnustuseks Priit Männiku stipendiumi ning pälvis ka Eesti 2020. aasta korruptsioonivastase teo auhinna spordikorruptsiooni vastase tegevuse eest. Spordivõistlustega manipuleerimise kohta on ta avaldanud artikli ajakirja „Liikumine ja Sport“ viimases numbris. Igapäevaselt töötab Remo Perli Keskkriminaalpolitseis korruptsioonikuritegude büroos, kus tema spetsialiteet on spordipettuste vastane tegevus.

Loengus avas lektor oskuslikult spordikorruptsiooni mõiste, põimides esinemisse nii filosoofide kui enda intervjueeritud Eesti spordijuhtide mõtteid ning tõi esile markantsemaid reeglite rikkumiste näiteid.

Üks nendest, Mika Myllyla lugu – 6 olümpia- ja 9 MM medali võitmine versus murdumine, alkoholist leevenduse otsimine, kaklused ning isikliku elu pinged kuni õnnetu varajase surmani, haaras kuulajaid väga ning aitab loodetavasti ka edasi jagada Remo väljaöeldut, et reeglitega patustamine või tervise ohtu seadmine toob kaasa enda tuleviku rikkumise. Ajutine hiilgus koondisesse pääsu või medalivõidu näol ei ole seda väärt.

Korruptsiooninäitetena avati ka kokkuleppemängude teemat ning vajadust rahvusvahelises koostöös selle vastu võidelda. Vastupidi korraldajate algsele kartusele, et veebiloengus osalejate aktiivsus jääb madalaks, soovisid mitmed kuulajad loengu lõpus küsimusi esitada ja püstitatud teemadel kaasa arutada.

Sisekaitseakadeemia tänab Remo Perlit loengu eest ja soovib Keskkriminaalpolitseile edu jätkuvas võitluses spordikorruptsiooniga.

Loengu salvestise vaatamise sooviga pöörduge akadeemia spordijuhi poole (epp.jalakas [at] sisekaitse.ee).