Uudised

Kogunemiste asemel liikumiskampaania ja kodune kolmikvõistlus

teatejooks

Sisekaitseakadeemias on olnud traditsioon 15. aprillil aastapäeva puhul kadettide, töötajate ja vilistlastega ühiselt sporti teha. Sel aastal lihtsalt muutsime eriolukorra tõttu sportimise vormi.

Ootame lisaks õppuritele ja töötajatele ka kõiki vilistlasi liituma akadeemia aprilli liikumisminutite kogumise kampaaniaga Endomondo keskkonnas. Arvesse lähevad kõik vähemalt 10 minutit järjest kestnud liikumised ja sportimised. Kutsume kõiki üles sportima eelkõige kodus. Väljas liikudes tuleb hoida teistest eemale, järgides rangelt eriolukorras kehtestatud nõudeid. Liikumiskampaanias vähemalt 12 tundi kogunud osalejate vahel loositakse välja auhindu. Auhindadega toetab MyBody.

 

Võistlusena on seekord kavas kodune kolmikvõistlus.

Kolmikvõistlus koosneb kolmest järjestikusest alast, mida tehakse läbi ilma vahepausita 3 ringi järjest.

1) 20 harki-kokku hüpet, all käed vastu reisi, üleval plaks;

2) 20 korda modifitseeritud istesse tõusu - selililamangus viia mõlemad käelabad üle pea põrandale maha, istesse tõustes tuleb mõlema käega puudutada varbaid (põlved on kõverdatult lahus ja tallad koos)

3) 20 „kosmonauti“ – kõhuli maha, käed maast lahti, läbi toenglamangu ja toengküki üleshüpe käte üle pea viimisega (vähemalt käelabad peavad üleshüppel olema peast kõrgemal ning hüppe ajal peab puuduma kontakt põrandaga)

Võistleja alustab harjutust mobiiltelefonil stopperil stardi vajutamisega, loeb enda kordusi ja ringe ning sulgeb ise stopperi pärast kolmanda ringi 20. „kosmonaudi“ üleshüppest maandumist. Kui mõnel kordusel tekkis viga, tuleb see kohe uuesti sooritada.

Individuaalne paremus selgitatakse vastavalt saavutatud kiiremale ajale. Harjutust võib sooritada korduvalt ning sisestada tulemusena kokku kuni 3 aega, kui hilisem tulemus on parem varem saavutatust. Arvesse läheb iga võistleja puhul viimasena sisestatud tulemus.

Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ning piisava treenituse eest võistlusel osalemiseks. Kindlasti ei tohi pingutada haigena, terviseprobleemide korral või treenimata. Vähese treenitusega isikud, kes soovivad harjutused auhinnaloosis osalemiseks läbi teha, peaksid hoidma mõõdukat tempot ning tegema vajaduse korral puhkepause. Enne võistlema asumist tuleb teha soojendus, et valmistada keha ette pingutamiseks.

Tulemusi saab sisestada kuni 15.04 kell 15.00 sellel lingil.

Täpsemalt vaadake võistlusjuhendist.

Ootame kõiki aktiivselt osalema! Kolmikvõistlust võivad auhinnaloosis osalemiseks läbi teha ka akadeemiaga mitte seotud inimesed, kes on terved ja piisava ettevalmistusega ning soovivad ennast proovile panna. Lisainfo spordijuhilt epp.jalakas [at] sisekaitse.ee.