Kolledžite ja magistriõppe nõukogud

Kolledži/magistriõppe nõukogu on kolledži/instituudi juurde eriala arendamiseks moodustatud nõuandev kogu, mille põhiülesanded on kolledži/instituudi ja sellele vastavate erialade valitsusasutuste koostöö korraldamine, ettepanekute tegemine õppekavasid, üliõpilaste vastuvõtu tingimusi, eelarve kujundamist, koolitusvajaduste kindlaksmääramist ja teistes vastavat kolledžit/instituuti puudutavates küsimustes.

Kolledži/magistriõppe nõukogu tegevust juhib ja nõukogu kutsub kokku esimees, kelleks on vastava valitsusasutuse juht või tema määratud isik.

 
Sisejulgeoleku magistriõppe nõukogu koosseis

Erkki Koort – Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler, nõukogu esimees
Raul Savimaa – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees
Marek Link – Sisekaitseakadeemia arendusprorektor
Tiina Karu – Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja
Ivo Juurvee – Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juhataja
Külli Saluste – Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku magistriprogrammi juht
Anne Valk – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe õppejõudude esindaja
Merilin Maarits – Sisekaitseakadeemia magistriõppe õppegrupi MSI150 esindaja
Sandra Tammiksaar – Sisekaitseakadeemia magistriõppe õppegrupi MSI160 esindaja

 

Finantskolledži nõukogu koosseis

Valdur Laid – Maksu- ja Tolliameti peadirektor, kolledži nõukogu esimees

Urmas Koidu – Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja
Jaanus Värk – Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja
Uno Silberg – Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor
Tõnis Elling – Sisekaitseakadeemia finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja-lektor
Heleri Pärmik – Sisekaitseakadeemia finantskolledži maksunduse ja tolli eriala õpperühma FS140 üliõpilane

 

Justiitskolledži nõukogu koosseis

Priit Kama – Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, kolledži nõukogu esimees
Pille-Riin Kristmann – Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik
Raini Jõks – Tartu Vangla direktor
Hannes Liivak – Tallinna Vangla direktor
Laura Kikas – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor
Triinu Kaldoja – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli juhataja-lektor
Piret Liba – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor
Silvia Luige – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor
Aare Jamnes – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Jarmo Lilium – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Diana Bronzova – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õpperühma KS140 üliõpilane
 

Politsei- ja piirivalvekolledži nõukogu koosseis

Elmar Vaher – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, kolledži nõukogu esimees
Krista Aas – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal
Krista Potsepp – Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni dokumendihaldus- ja tõlkebüroo juhataja
Kristian Jaani – Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt
Tarvo Kruup – Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Ida prefektuuri prefekti ülesannetes
Vallo Koppel – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt
Kalvi Almosen – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Merle Kutser – politsei- ja piirivalvekolledži direktori asetäitja
Jaak Kiviste – politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja turvataktika õppetooli juhataja-lektor
Chris Eljas – politsei- ja piirivalvekolledži süüteomenetluse õppetooli juhataja-lektor (õppejõudude esindaja)
Rauno Loit – PtS151 õpperühma kadett (kadettide esindaja)

 

Päästekolledži nõukogu koosseis

Kuno Tammearu – Päästeameti peadirektor, kolledži nõukogu esimees
Kätlin Alvela – Häirekeskuse peadirektor
Priit Laos – Päästeameti Põhja päästekeskuse juht
Heiki Soodla – Päästeameti päästetööde osakonna juhataja
Katrin Ehala – Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhataja
Andres Pung – Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
Ain Karafin – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor
Vadim Ivanov – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja
Ülle Jõessar – Sisekaitseakadeemia päästekorralduse õppetooli juhataja-kutseõpetaja
Jaan Tross – Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise õppetooli juhataja-lektor
Edit Tammepõld – Sisekaitseakadeemia päästekolledži õpperühma RS150 üliõpilane