Kolledžite ja magistriõppe nõukogud

Kolledži/magistriõppe nõukogu on kolledži/instituudi juurde eriala arendamiseks moodustatud nõuandev kogu, mille põhiülesanded on kolledži/instituudi ja sellele vastavate erialade valitsusasutuste koostöö korraldamine, ettepanekute tegemine õppekavasid, üliõpilaste vastuvõtu tingimusi, eelarve kujundamist, koolitusvajaduste kindlaksmääramist ja teistes vastavat kolledžit/instituuti puudutavates küsimustes.

Kolledži/magistriõppe nõukogu tegevust juhib ja nõukogu kutsub kokku esimees, kelleks on vastava valitsusasutuse juht või tema määratud isik.

 
Sisejulgeoleku magistriõppe nõukogu koosseis

Raivo Küüt – rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
Marek Link – Sisekaitseakadeemia rektor
Ingrid Vetka – Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
Raul Savimaa – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees
Erkki Koort – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja
Külli Saluste – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriprogrammi juht
Anne Valk – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe õppejõudude esindaja
Urmo Linntam – Sisejulgeoleku magistriõppe 1. kursuse rühmavanem
Tormi Soekõrv – Sisejulgeoleku magistriõppe 2. kursuse rühmavanem

 

Finantskolledži nõukogu koosseis

Rivo Reitmann – Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja (kolledži nõukogu esimees)
Eerik Heldna – Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja
Jaanus Värk – Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna juhataja
Kerly Randlane – Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor
Hannes Udde – Sisekaitseakadeemia finantskolledži õppetooli juhataja-lektor
Indrek Saar – Sisekaitseakadeemia finantskolledži professor
Jan Markus Lindmäe – Sisekaitseakadeemia finantskolledži tolli ja maksunduse eriala õppegrupi FS190 üliõpilane

 

Justiitskolledži nõukogu koosseis

Priit Kama – Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler (nõukogu esimees)
Pille-Riin Kristmann – Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik
Marek Aas – Viru Vangla direktor
Hannes Liivak – Tallinna Vangla direktor
Laura Kikas – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor
Liisa Tarkus – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor
Silvia Luige – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor
Kaarel Kraus – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Ivo Kitsing – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Jüri Kulbin – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Aivar Rõžko – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Erki Palusoo – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži korrektsiooni eriala õpperühma KS190 üliõpilane
Diana Michelson – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vanglaametniku eriala õpperühma VS192 õpilane

 

Politsei- ja piirivalvekolledži nõukogu koosseis

Elmar Vaher  Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor (nõukogu esimees)
Krista Aas  Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal 
Janne Pikma – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal
Joosep Kaasik  Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt
Tarvo Kruup – Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt
Vallo Koppel – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt
Kaido Kõplas – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri prefekt
Egert Belitšev – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal
Kalvi Almosen  politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Kadri Ann Salla – politsei- ja piirivalvekolledži direktori asetäitja 
Oliver Purik  politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja turvataktika õppetooli juhataja-lektor 
Chris Eljas – politsei- ja piirivalvekolledži süüteomenetluse õppetooli juhataja-lektor (õppejõudude esindaja)
Aleksander Raketski – politsei- ja piirivalvekolledži piirihalduse õppetooli juhataja-lektor
Riho Rei – politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli juhataja-lektor
Katre Meriloo – õpperühma kadett (kadettide esindaja)

 

Päästekolledži nõukogu koosseis

Kuno Tammearu  Päästeameti peadirektor (nõukogu esimees)
Kätlin Alvela – Häirekeskuse peadirektor
Heiki Soodla  Päästeameti Lääne päästekeskuse juht
Martin Lambing – Päästeameti päästetööde osakonna juhataja
Tagne Tähe – Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja
Tuuli Räim – Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja
Katrin Ehala – Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhataja
Kati Päike – Siseministeeriumi personalipoliitika osakonna nõunik
Häli Allas – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor
Jaanis Otsla – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja
Tarmo Terep – Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhatajalektor
Kady Danilas – Sisekaitseakadeemia päästetööde õppetooli juhataja-lektor
Mait Leemet – Sisekaitseakadeemia päästekolledži õpperühma RK 190 üliõpilane