Kolledžite ja magistriõppe nõukogud

Kolledži/magistriõppe nõukogu on kolledži/instituudi juurde eriala arendamiseks moodustatud nõuandev kogu, mille põhiülesanded on kolledži/instituudi ja sellele vastavate erialade valitsusasutuste koostöö korraldamine, ettepanekute tegemine õppekavasid, üliõpilaste vastuvõtu tingimusi, eelarve kujundamist, koolitusvajaduste kindlaksmääramist ja teistes vastavat kolledžit/instituuti puudutavates küsimustes.

Kolledži/magistriõppe nõukogu tegevust juhib ja nõukogu kutsub kokku esimees, kelleks on vastava valitsusasutuse juht või tema määratud isik.

 
Sisejulgeoleku magistriõppe nõukogu koosseis

Raul Savimaa – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees
Marek Link – Sisekaitseakadeemia rektor
Tiina Karu – Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja
Erkki Koort – Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juhataja
Külli Saluste – Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku magistriprogrammi juht
Anne Valk – Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe õppejõudude esindaja
Merilin Maarits – Sisekaitseakadeemia magistriõppe õppegrupi MSI150 esindaja
Sandra Tammiksaar – Sisekaitseakadeemia magistriõppe õppegrupi MSI160 esindaja

 

Finantskolledži nõukogu koosseis

Rivo Reitmann - Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja (kolledži nõukogu esimees);
Eerik Heldna - Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja;
Jaanus Värk - Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna juhataja;
Kerly Randlane - Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor;
Hannes Udde - Sisekaitseakadeemia finantskolledži õppetooli juhataja-lektor;
Indrek Saar - Sisekaitseakadeemia finantskolledži professor;
Jan Markus Lindmäe - Sisekaitseakadeemia finantskolledži tolli ja maksunduse eriala õppegrupi FS190 üliõpilane

 

Justiitskolledži nõukogu koosseis

Priit Kama – Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler (nõukogu esimees)
Pille-Riin Kristmann – Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik
Marek Aas – Viru Vangla direktor
Hannes Liivak – Tallinna Vangla direktor
Laura Kikas – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor
Liisa Tarkus – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor
Silvia Luige – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor
Kaarel Kraus – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Ivo Kitsing – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Jüri Kulbin – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Aivar Rõžko – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistent
Erki Palusoo – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži korrektsiooni eriala õpperühma KS190 üliõpilane
Diana Michelson – Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vanglaametniku eriala õpperühma VS192 õpilane.

Politsei- ja piirivalvekolledži nõukogu koosseis

Elmar Vaher – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, kolledži nõukogu esimees
Krista Aas – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal
Janne Pikma – Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal
Kristian Jaani – Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt
Tarvo Kruup – Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Ida prefektuuri prefekti ülesannetes
Vallo Koppel – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt
Kaido Kõplas – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri prefekt
Mihkel Miller – Politsei- ja Piirvalveameti administratsiooni personalibüroo koolitus- ja arendustalituse peaspetsialist
Kalvi Almosen – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Kadri Ann Salla – politsei- ja piirivalvekolledži direktori asetäitja
Jaak Kiviste – politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja turvataktika õppetooli juhataja-lektor
Marili Kohava – politsei- ja piirivalvekolledži süüteomenetluse õppetooli juhataja-lektor, õppejõudude esindaja
Piret Teppan – politsei- ja piirivalvekolledži piirihalduse õppetooli juhataja-lektor
Riho Rei – politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli juhataja-lektor
Karl Lumi – PtS171 õpperühma kadett, kadettide esindaja

 

Päästekolledži nõukogu koosseis

Kuno Tammearu – Päästeameti peadirektor, kolledži nõukogu esimees
Kätlin Alvela – Häirekeskuse peadirektor
Martin Lambing – Päästeameti päästetööde osakonna juhataja
Heiki Soodla – Päästeameti Lääne päästekeskuse juht
Katrin Ehala – Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhataja
Andres Pung – Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
Häli Allas – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor
Vadim Ivanov – Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja
Ülle Jõessar – Sisekaitseakadeemia päästekorralduse õppetooli juhataja-kutseõpetaja
Jaan Tross – Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise õppetooli juhataja-lektor
Endo Kask – Sisekaitseakadeemia päästekolledži õpperühma RS180 üliõpilane