Uudised

Kolm kõrgkooli lahendavad suvekoolis mehitamata lennunduse tsiviil- ja militaarvaldkonna ühiseid väljakutseid

Suvekool

21.-25. augustil toimub Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia koostöös suvekool "Mehitamata lennunduse rakendused tsiviil- ja militaarkasutuses”.

Esmakordselt kolme kooli koostöös toimuva sündmuse eesmärk on luua sünergia mehitamata lennunduse tsiviil- ja militaarvaldkondade vahel. Suvekool toimub Eesti Lennuakadeemias ja Eesti Kaitseväe keskpolügoonil. 

Suvekool koosneb 21.-23. augustil toimuvatest õppepäevadest Eesti Lennuakadeemias, demolennupäevast Kaitseväe keskpolügoonil 24. augustil ning kõigile huvilistele avatud seminarist 25. augustil samuti Eesti Lennuakadeemias. Käsitletakse mehitamata õhusõidukite tuvastamist ja mõjutamist, mobiilside ja 5G võimalusi ja probleeme mehitamata lennunduse kontekstis ning valdkonna side- ja navigatsioonisüsteemide turvalisust. 

“Suvekool on lennuakadeemia jaoks märgiline, sest käsitletakse meie fookusvaldkonna - mehitamata lennunduse, side-seire-navigatsiooni teemasid, millel on nii militaar- kui tsiviilmaailmas võtmeroll,” rääkis Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor Maiken Kull. Ta lisas, et koostööst tekkiv sünergia aitab panna aluse kombineeritud väljakutsete lahendamisele ning avaldas lootust, et selline suvekool on pikaajalise akadeemilise traditsiooni algus kolme akadeemia koostöös. 

Sisekaitseakadeemia arendusprorektori Triinu Kaldoja sõnul on kaugseire integreerimine siseturvalisuse valdkonna teenustesse oluline arendusvaldkond. „Uute tehnoloogiate kasutamine loob uusi võimalusi nii ennetuseks kui ka reageerimisel. Mehitamata lennuvahendite kasutuselevõtul on märksõnadeks valdkondadevahelise ühisosa võimestamine ning riigi- ja erasektori koostöö. Suvekooil korraldamine kannabki ennekõike endas koostöö suurendamise ja killustatuse vähendamise ideed,“ lisas Kaldoja. 

Suvekooli korraldamist veab eest Eesti Lennuakadeemia, programm on kokku pandud koostöös Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemiaga.