Uudised

Kolm teoreetilist kontseptsiooni digiriigi olemuse selgitamiseks

Tänapäevane riik, mida võib vaadelda kui füüsilise-digitaalse sfääri sümbioosi, on digitaalsete tehnoloogiate abil toimiv ehk digitaalselt võimestatud riik. Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse teaduri Jaanika Puusalu koostatud värskelt ilmunud raport Digitaalselt võimestatud riik. Kolm teoreetilist kontseptsiooni tänapäevase riigi olemuse selgitamiseks esitab Eesti digiarengule toetudes kolm teoreetilist digitaalselt võimestatud riigi kontseptsiooni, mille alusel saab selgitada riigi toimimist ja digitaalse osa tõttu muutunud olemust. Kontseptsioonid lähtuvad riigi digitaalsete teenuste ulatusest, koostalitusvõimest ning virtuaalse ja füüsilise sfääri paralleelsest toimimisest tingitud riigi suuruse muutusest. Selleks et selgitada teoreetilise lähenemise ja riigi olemuse kontseptsioonide rakendusvõimalusi riigi jätkusuutliku toimimise tagamiseks ning toimivate ühiskondlike protsesside hindamiseks, rakendatakse raporti viimases osas kontseptsioonid siseturvalisuse valdkonna uute väljakutsete kaardistamiseks.

 


digiriik