Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline konverents

Konverents 2022

TURVALISUSE HARIDUS JA HARIDUS TURVALISUSES

30. novembril 2022 Tallinnas ja veebis
 

KONVERENTSI SAAB JÄRELE VAADATA SIIT.

ESITLUSED:

Alexandru Caciuloiu "CEPOL - ELi peamiste julgeolekuohtude vastu võitlemine õiguskaitsealase erikoolituse kaudu"

Karmen Turk "Andmekaitse kui turvalisuse pimenurk"

Kimmo Himberg "Turvalisuse hariduse arendamine piiriüleselt: mestimisprojektide näitel"

Kristian Jaani "Turvalisuse pimenurgad ja kuidas haridus aitab nendega silmitsi seista"

Leena Kaikkonen "Õppimise ja õpetamise tulevik"

Uwe Marquardt "Miks on Saksa politseijuhil vaja magistrikraadi?"

Vilard Bytyqi ja Skender Agaj "Välispartneri kogemus rahvusvahelise koostöö kaudu siseturvalisuse hariduse arendamisel"

 

Konverentsil arutleti turvalisusest hariduse vaates nii Eestis kui mujal maailmas.
 
Sisekaitseakadeemial, kes ainsana Eestis siseturvalisuse spetsialiste koolitab, täitus tänavu 30. tegutsemisaastat. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035 seab ootuse, et hariduse ühiskondlik väärtus peaks avalduma ühiskonna suuremas sidususes, turvalisuses, paindlikkuses, loovuses ja uuenemisvõimes, mis aitab tulla toime kiiresti muutuvas maailmas ning ka kriisisituatsioonides. Tänases julgeolekuolukorras peame küsima, kas praegune haridus tagab riigis turvalisust, mis ohud ja muutused varitsevad ning millega peame arvestama?

Julgeoleku tagamisel peame rääkima mitte ainult turvalisuse haridusest vaid hariduse mõjust laiemalt. Tänased haridusalased otsused mõjutavad meie julgeolekut aastakümneid.  
Konverentsil otsiti koos vastuseid, kuidas tagada turvaline tulevik, milline on õppimise ja õpetamise tähendus, kuidas täna koolides antav haridus mõjutab meie turvalisust tulevikus, milliseid kompetentse peame arendama ja milliste ohtudega arvestama ning paljudele teistele tänasel päeval olulistele turvalisust ja haridust mõjutavatele küsimustele. 
 

Käsitletavad teemad

  • Kas turvalisuse haridus on vaid siseriiklik küsimus või piiriülest tähelepanu eeldav prioriteet?
  • Miks me peame tegema turvalisuse hariduses koostööd välismaa koolidega ja aitama teisi?
  • Turvalisuse valdkonna pimenurgad ning kuidas haridus ja väljaõpe aitab nendega silmitsi seista?
  • Hariduse roll julgeolekus 
  • Kuidas ja milline haridus tagab turvalisust?
  • Hariduse turvariskid ja hübriidohud
  • Õppimise ja õpetamise homne tähendus
  • Kas ja miks on politseinikel vaja magistriharidust?

 

PROGRAMM

 

ESINEJAD

 

Konverentsile järgneval päeval 1. detsembril on võimalus tutvuda väljasõitudel Sisekaitseakadeemia õppekeskustega Paikusel ja Väike-Maarjas. Paikuse õppekeskuses toimub väljaõpe valdavalt politsei ja piirivalve suunal ning Väike-Maarjas pääste valdkonna koolitustegevus. Väljasõidu raames tutvustatakse õppekavasid, integreeritud haridusmudelit ja ühisõppusi, õppeväljakuid ja -meetodeid, koostööd partnerametitega ja palju muud. Samuti räägitakse, millised on välistudengite võimalused Eestis õppida ja/või praktikale tulla ning koostöövõimalustest laiemalt. Sisekaitseakadeemia avab rahvusvahelise mooduli välistudengitele taas järgmisel sügissemestril ning informatsiooni jagatakse juba nii kandideerimis- kui õppeprotsessi kohta.  

Sihtrühm: partnerasutuste õppejõud, õppekava arenduse eest vastutavad töötajad, välissuhete juhid,  Erasmus+ koordinaatorid jt.