Uudised

Kõrgkoolid korraldavad Narvas ennetustöö-alase ühisõppe nädala

politsei

3.-6. aprillini toimub Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö üliõpilaste ja Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadettide ühisõppe nädal, et harjutada ennetusalast koostööd.

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadetid on nädala raames Narva õppekeskuses ja osalevad koos Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö eriala üliõpilastega nädala jooksul ühistes loengutes, viivad läbi ennetustegevusi Narva koolides ja püüavad noortega kontakti saada ka linnatänavatel. Ennetustöö teemaks on valitud seekord kergliiklus ja sellega seotud ohutus.

Ennetustöö toimimiseks on politseinikel ja noorsootöötajatel tulevikus tööle asudes vaja omavahel koostööd teha. Narvas saavad need kaks eriala omavahel juba õppetöö faasis kokku ning ühisõppe nädala eesmärgiks on ühise arusaama kujundamine ennetustöö tähendusest ja töövõtetest mõlemas valdkonnas. Lisaks tekib nii võrgustik ja saadakse kogemus tänavatööst Narvas.

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani peab sellist ühisõpet väga oluliseks. „Tänu koostööle Narva kolledžiga on meie korrakaitse valdkonna teemade käsitlemine mitmekesisem, ühine õpe toetab hilisemat politseitööd kogukonnas ning toob kindlasti esile ka arendusvõimalusi ennetustöös. Narva asukohana pakub selleks suurpäraseid võimalusi,“ ütles Jaani.

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Indrek Reimandi sõnul annab kõrgkoolidevaheline koostöö lisaväärtuse õppetöö kvaliteedile ja võimaldab üliõpilastel ka Ida-Virumaad paremini tundma õppida. „Enda erialaga lähedalt seotud valdkondade tundmaõppimine teoreetiliste ja praktiliste tegevuste kaudu mitmekesistab kindlasti tulevaste noorsootöötajate õpikogemust ja annab selgema ettekujutuse tulevasest tööst. Oluline on ka see, et ühisõppe ajal pööratakse tähelepanu just Narva ja Ida-Virumaa noortele,“ leidis Reimand.

Tartu Ülikooli Narva kolledži ja Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži ühine praktikumi nädal toimub teist korda ja see viiakse läbi kolledžite õppejõudude välja töötanud ühise praktilist ja teoreetilist õpet siduva mudeli alusel.

Nädala koostööpartneriteks on lisaks kolledžitele ka Politsei- ja piirivalveameti Narva politseijaoskond ning kolm Narva kooli: Narva Eesti Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Keeltelütseum.