Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

Koolitusel osalejal on baasteadmised korteriühistu seadusandlusest, raamatupidamise korraldamisest ja maksustamisest.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised korteriühistu seadusandlusest, raamatupidamise korraldamisest ja maksustamisest.

Sihtgrupp
Raamatupidajad, korteriühistu juhatuse liikmed, majahaldurid, korteriühistu liikmed ja teised valdkonnast huvitatud isikud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

 • teab korteriühistu finantstegevust reguleerivat seadusandlust;
 • planeerib korteriühistu majandustegevust ja osaleb majanduskava koostamisel;
 • arvestab tasusid ühistu liikmetelt, annetusi ja toetusi, laenusid, sihtfinantseerimist ja põhivara;
 • arvestab töötasu ja töötasudega seotud maksud;
 • rakendab saadud teadmisi korteriühistu majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel elektrooniliselt.
Sisu
 • Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja seadusandlus.
 • Korteriühistu näidiskontoplaan ja sise-eeskirja näidis.
 • Arvestuspõhimõtted järgmistes valdkondades: tasud ühistu liikmetelt, annetused ja toetused, sihtfinantseerimine, laenude kajastamine.
 • Põhivara arvestus.
 • Töölepingud, töötasuarvestus ja maksud töötasudelt.
 • Isikliku sõiduauto kompensatsioon ja INF14 esitamine.
 • Majandusaasta aruande koostamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.