Kultuuride ja usundite erinevused

Koolituse tulemusel on õppijal ülevaade võimalikest konfliktikohtadest, mis võivad tekkida ametnikel, kes puutuvad kokku erinevatest religioonidest pärit inimestega.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal ülevaade võimalikest konfliktikohtadest, mis võivad tekkida ametnikel, kes puutuvad kokku erinevatest religioonidest pärit inimestega.

Sihtgrupp
Ametnikud, kes puutuvad kokku erinevatest religioonidest pärit inimestega.
Õpiväljundid
  1. Koolituse läbinu

    • teab erinevaid ühiskonnakirjelduse viise;
    • teab geopoliitika rolli ajaloo kujunemisel;
    • teab üldjoontes judaismi, kristluse ja islami kujunemislugu;
    • on teadlik ohtudest, mis võivad tekkida religioonifanaatikutega kokkupuutumisel.
Sisu

Veajooned

Geopoliitilised aspektid

Erinevate religioonide levik maailmas

Religioonide konflikt

Monoteistlike religioonide kujunemine

Lühiülevaade judaismist ja kristlusest

Üldülevaade islamist

Ülevaade võimalikest konfliktikohtadest ametnikel


Õppemeetodid: loeng, diskussioon, sh eluliste juhtumite arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.