Laste küsitlemine

Koolitusel tutvustatakse laste küsitlemise erisusi ja õpetatakse läbi viima küsitlemist.

Eesmärk

Koolitusel osalenu teab laste küsitlemise erisusi ja oskab läbi viia küsitlemist.

Sihtgrupp
Lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, alaealiste komisjoni liikmed
Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu

  • teab küsitlemise üldist struktuuri;
  • teab laste küsitlemise metoodilisi erisusi;
  • oskab lugeda kehakeele märke;
  • mõistab küsimuste esitamise mõju küsitlemise tulemuslikkuse saavutamiseks.
Sisu
  • Laste küsitlemise eripära ja metoodikad
  • Kehakeele märkide lugemisoskus ja tähendus
  • Küsimuste liigid ja nende mõju küsitluse tulemuslikkusele

Õppemeetodid: Loeng, laste küsitlemise probleemsituatsioonide arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.