Sündmused

Loengusari "Turvaline Eesti"

Info

Sündmuse alguskuupäev
Sündmuse lõpukuupäev
Sündmuse teema
Heikki Junnineni veebiloeng „Atmosfääriuuringute otsesed ja kaudsed rakendused turvalisuse parandamiseks“
Koht
Teams keskkonnas https://bit.ly/31Se4Tr
Korraldaja
Täiendusõppe keskus

Kirjeldus

Heikki Junnineni veebiloeng „Atmosfääriuuringute otsesed ja kaudsed rakendused turvalisuse parandamiseks“

Atmosfääriuuringud on lai termin ja hõlmab atmosfääri nii keemiliste kui ka füüsikaliste omaduste uurimist. Rajuilma mõju turvalisusele on lihtne mõista, kuid meid ümbritsev gaasikeskkond mõjutab meie elu veel mitmeid ja kohati üllatavaidki kanaleid kaudu. Loengus tuleb juttu atmosfääris osakeste ja pilvede tekkest, mõjust kliimale ja inimtegevuse osakaalust. Aga räägime ka aerosoolide rollist haiguste levikus ja võimalustest mõõta õhust lõhkeaineid ja muid kahjulike ühendeid reaalse ohu tuvastamiseks distantsilt.  


Heikki Junninen on Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika professor. Ta on lõpetanud 2001. aastal Kuopio Ülikoolis keskkonnakeemia magistriõppe ja kaitses 2014. aastal Helsingi Ülikoolis doktoriväitekirja füüsikas. Praegu juhib Junninen Tartu Ülikooli füüsika instituudis keskkonnafüüsika laborit ning vastutab atmosfääri ja aerosoolide füüsikalis-keemilisi omadusi ja kliimat käsitleva teadustöö hea käekäigu eest. Viimasel kahel aastal on ta arvatud maailma enim viidatud teadlaste 1% hulka.

bänner

Kontaktinfo

E-mail
aire.luts-vahejaus@sisekaitse.ee