Uudised

Looduslike taimede ja loomade kaubandus Euroopa Liidus vajab reformimist

science

Teadusajakirja Science märtsikuu numbris ilmus Sisekaitseakadeemia Finantskolledži professor Indrek Saare kaasautorlusega lühikirjutis sellest, kuidas Euroopa Liidust (EL) on kujunenud oluline looduslike taimede ja loomade illegaalse kaubanduse sõlmpunkt maailmas. Samas ELi regulatsioonid ja meetmed ei ole selle probleemiga toimetulemiseks praegu piisavad, eriti liikide osas, mille rahvusvahelist kaubandust ei reguleeri loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Autorid pakuvad probleemi leevendamiseks  välja mitmeid lahendusi, mis osades riikides juba edukalt toimivad. Esiteks tuleks laiendada andmebaasides jälgitavate taimede ja loomade liikide arvu, sõltumata nende lisamisest konkreetsetesse regulatsioonidesse. Teiseks on oluline tõkestada illegaalselt soetatud liikide legaalset sissevedu ELi, mis tähendab, et kui liigi loodusest püüdmine või nende eksportimine on illegaalne, siis oleks illegaalne ka nende liikide sissevedu Euroopa Liitu. Kolmandaks tuleks liikide sisseveol tõendada kaubanduse jätkusuutlikkust, et ära hoida  liikide väljasuremine ja erinevate loomadelt inimestele edasikanduvate haiguste levik.

Artikkel valmis COST-i (European Cooperation in Science and Technology) illegaalse kaubanduse uurijate võrgustumisprojekti GLITSS (Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security) raames. Olulise panuse artikli valmimisse andis bioloogidest, õigusekspertidest ja majandusteadlastest koosnev tiim 2023. aasta oktoobris Lissabonis toimunud töötoas. Lisaks professor Indrek Saarele on artikli autorite seas ka teadlased Portugalist, Ühendkuningriigist, Soomest, Leedust, Albaaniast, USA-st, Brasiiliast ja Austraaliast. Artikli idee autor ja kirjutamise eestvedaja oli Lissaboni Ülikooli ja Helsingi Ülikooli uurija dr Pedro Cardoso.

Science on üks vanimaid ja mõjukamaid teadusajakirju maailmas, mis ilmub aastast 1880. Ajakirjas avaldatakse kirjutisi erinevas formaadis, looduslike taimede ja loomade teemaline artikkel ilmus alamrubriigis Letters ning sellega saab tutvuda siin.