Magistritööde kaitsmised

 

Sisejulgeoleku instituudis toimuvad eelkaitsmised 29.-30.04.2019 ja 02.05.2019, auditooriumis A109

AK töö kuulama tulemiseks palun saata põhjendatud digi-allkirjastatud avaldus SKA rektori nimele. Avaldus saatke Diana Lüütsepp-le (diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee) vähemalt 10 tööpäeva enne magistritöö kaitsmist.

 

29.04.2019
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.45-9.55 Komisjoni infominutid
10.00-10.40 Margus Kukkur Küberolukorrateadlikkus ja selle tõhustamise võimalused finantssektori kriitiliste teenuste näitel
10.45-11.25 Rasmus Keskküla Elutähtsa teenuse osutajaks mittekvalifitseeruvate kaugkütteteenusepakkujate valmisolek teenuse toimepidevuse tagamiseks
11.30-12.10 Marek Matiisen Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas
13.00-13.40 Alar Roop Elanike kaasamise võimalused Eestis korraldatavatele kriisiõppustele
13.45-14.25 Käthlin Pukk Elanikkonna vastuvõtlikkus kriisikommunikatsiooni sõnumitele tormi näitel
...-15.30 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

 

30.04.2019
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Erik Jõesaar (AK) Politseinike ettevalmistus tulirelva kasutamisel teiste isikute vastu
10.00-10.40 Merike Tartu (AK) Asutuste ülene koostöö süüdimõistetud välisriigi kodanike väljasaatmismenetluses
10.45-11.25 Kerli Onno Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt
12.15-12.55 Kristjan Repp Politsei vajadus ja võimalused võtta kasutusele opioidide antidoot naloksoon
13.00-13.40 Andre Tammik Motivatsiooni mõjutavad tegurid operatiivtöö juhtimise tulemuslikkuse hindamisel
...-14.30 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine.

 

 

 

02.05.2019
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Irina Lukjanovitš Häirekeskuse töötajate koolitussüsteemi arendamise vajadused ja võimalused
10.00-10.40 Keio Usai Eesti abiturientide hoiakud kaitseväeteenistuse suhtes ning nende kujunemist mõjutavad tegurid
10.45-11.25 Erkki Põld Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud koordineerimise ja koostöö rakendamine merepääste valdkonnas
12.30-13.10 Rain Alev Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide terrorismivastane koostöö lennureisijate broneeringu infosüsteemi (PNR) rakendamise näitel
...-14.30 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine