Magistritööde kaitsmised

 

Sisejulgeoleku instituudis toimuvad kaitsmised 5.-7.juuni 2019, auditooriumis A108

AK töö kuulama tulemiseks palun esitage põhjendatud digi-allkirjastatud avaldus SKA rektori nimele. Avaldus saatke Diana Lüütsepp-le (diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee) vähemalt 10 tööpäeva enne magistritöö kaitsmist.

 

05.06.2019
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.45-9.55 Komisjoni infominutid
10.00-10.40 Margus Kukkur Küberolukorrateadlikkus ja selle tõhustamise võimalused Eesti elutähtsa makseteenuse ja sularaharingluse osutajate näitel
11.30-12.10 Irina Lukjanovitš Häirekeskuse töötajate koolitussüsteemi arendamise vajadused ja võimalused
13.00-13.40 Alar Roop Elanikkonna kaasamise võimalused Eestis korraldatavatele kriisiõppustele
13.45-14.25 Rasmus Keskküla Elutähtsa teenuse osutajaks mittekvalifitseeruvate kaugkütteteenusepakkujate valmisolek teenuse toimepidevuse tagamiseks
...-15.30 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

 

06.06.2019
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.45-9.55 Komisjoni infominutid
10.00-10.40 Merike Tartu Asutuste ülene koostöö süüdimõistetud välisriigi kodanike väljasaatmismenetluses
10.45-11.25 Kerli Onno Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt
11.30-12.10 Kristjan Repp Politsei esmareageerijate naloksooni kasutusele võtmise võimalused Tallinnas
13.00-13.40 Andre Tammik Õpimotivatsiooni ja kaasahaaratuse tegurite kaardistus päästetöö juhtide arendamisel ja hindamisel
...-14.30 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine.

 

 

 

07.06.2019
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.45-9.55 Komisjoni infominutid
10.00-10.40 Marek Matiisen Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas
10.45-11.25 Keio Usai Eesti abiturientide hoiakud ja kavatsused kaitseväeteenistuse suhtes ning nende kujunemist mõjutavad tegurid
12.00-12.40 Erkki Põld Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud koordineerimise ja koostöö rakendamine merepääste valdkonnas
12.45-13.25 Rain Alev Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide terrorismivastase koostöö takistused ja võimaldajad lennureisijate broneeringu infosüsteemi (PNR) näitel
...-14.30 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine