Maksumenetluse põhimõtted ja praktika

Koolituse tulemusel on osalejal baasteadmised maksuõigusest ja maksumenetlusest.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on osalejal baasteadmised maksuõigusest ja maksumenetlusest.

Sihtgrupp
Riigi ja KOV ametnikud ja töötajad.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • omab süsteemset ülevaadet maksuõiguse ja maksumenetluse üldpõhimõtetest;
  • teab maksumenetluses läbiviidavaid toiminguid, sh maksuhalduri ja maksumaksja õigusi ja kohustusi;
  • rakendab menetlusprotsessis haldus- ja maksumenetluse põhimõtteid lähtudes maksuhalduri õigustest ja kohustustest.
Sisu
  • Maksuõiguse ja maksumenetluse põhimõtted.
  • Maksumenetlus kui tervikprotsess.
  • Kontrolli õiguslikud alused, sh eesmärk, ulatus, õiguslik raamistik, tõendid.
  • Haldusaktidele esitatavad nõuded.
  • Maksumenetluse aktuaalseid probleeme.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.