Uudised

In memoriam Markus Kirsel

küünal

Liiklusõnnetuse tagajärjel on meie seast lahkunud Sisekaitseakadeemia õppur Markus Kirsel. Markus sooritas eelmisel nädalal vanglaametniku eriala lõpueksami ja oleks pidanud saama 22. juunil kutseõppe lõputunnistuse.

Tartu vangla kolleegid iseloomustasid Markust sõnadega tubli, hakkaja ja koostööaldis. 

Sügav kaastunne vanglateenistuse kolledžile, Markuse perele ja sõpradele.