Menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses

Koolitusel õpetatakse vältima kõige enam esinevaid vigu menetlusdokumentide koostamises, arvestama üldmenetluse otsuse motiveerimise nõudeid ning tutvustatakse teisi väärteomenetluse menetlusdokumentide vormistuslike nõudeid.

Eesmärk

Koolituse tulemusel väldib osaleja kõige enam esinevaid vigu menetlusdokumentide koostamises, arvestab üldmenetluse otsuse motiveerimise nõudeid ning teab teisi väärteomenetluse menetlusdokumentide vormistuslike nõudeid.

Sihtgrupp
Ametnikud, kes menetlevad väärteo juhtumeid ja vormistavad menetlusdokumente.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • arvestab menetlusdokumentide vormistamise nõudeid; 
  • teab tõendamisele kuuluvate asjaolude juriidiliselt korrektse vormistamise nõudeid erinevates menetlusdokumentides;
  • kirjeldab väärteomenetluse otsuse motiveerimise ja vormistamise nõudeid.


Sisu
  • Nõuded dokumentide vormistamisele
  • Tõendamisele kuuluvad asjaolud ja nende kirjeldamine sündmuskohavaatlusprotokollis
  • Teo lühikirjeldus: väärteoprotokolli ja kiirmenetluse otsuse koostamine
  • Vead menetlusdokumentide koostamisel
  • Otsus üldmenetluses: vorminõuded, nõuded motivatsioonile
  • Karistuse mõistmine

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, kaasuste lahendamine.

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.