Uudised

Mikrokraadikavadele registreerumine on avatud

mikrokraad

Kutsume kõiki ennast täiendama Sisekaitseakadeemia mikrokraadiõppes!

Mikrokraadikava on tasemeõppe õppeainetest loodud terviklik täienduskoolituse õppekava, mille läbimisega saad täiendada ja omandada uusi valdkonnapädevusi või õppida juurde täiendav eriala.

Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Mikrokraad on võimalik omandada ühe semestri või ühe õppeaasta jooksul.

Mikrokraadikavade järgi õppimine on paindlik ja tööturuvajadusi arvestav õpivorm, mis kogub järjest populaarsust. Kiiresti meie ümber muutuv maailm nõuab pidevalt ka töötajatelt oma oskuste arendamist. Mikrokraadikavad võimaldavad õppida konkreetset kitsamat valdkonnapädevust ja ühendada paremini töö ning õppimine. Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus, õppijaga sõlmitakse õppeleping ning õpe on tasuline.
 

2024/2025. õppeaastal saab Sisekaitseakadeemias õppida järgmistel mikrokraadikavadel:

julgeolekuohud,

kriisireguleerimine,

ohtude ja konfliktide analüüs,

kaugseire siseturvalisuses,

tuleohutus,

tollitoimingud rahvusvahelises tarneahelas,

kaudsed maksud: teadlikkus käibe- ja tollimaksust ning aktsiisimaksudest,

füüsilise ja juriidilise isiku maksustamine otseste maksudega (registreerimine on avatud kuni 6.01.2025).

 

Lisainfo ja registreerimine: www.sisekaitse.ee/mikrokraadid
Registreerimine on avatud kuni 15. augustini 2024.