Uudised

Allkirjastati NATO DIANA koostöömemorandum

NATO

26. mail allkirjastasid NATO DIANA innovatsioonikiirendit juhtima asunud professor Deeph Chanaga ja Eestist programmis osalevad testkeskused koostöömemorandumi. Eestist osalevad programmis lisaks Sisekaitseakadeemiale ka Tartu Ülikool, Talltech, Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia ja küberkaitsekeskus CR14. Mehitamata õhusõidukite ja nendevastase võitluse testala pakub kogu programmi raames (sh ka teised välisriigid, kes meetmes osalevad) ainult Sisekaitseakadeemia.

DIANA kiirendiprogrammi kõige tähtsam eesmärk on leida kaitse ja julgeoleku valdkonnas tehnoloogia eestvedajaid ja tuua nende tehnoloogiaarendused riigikaitse sektorisse. Programmis osalevad ettevõtted võivad olla oma arengus väga erineval tasemel, nii start-upid kui ka tipptasemel tegutsevad tootmisettevõtted. Põhikriteerium hindamisel on laiapindne riigikaitse alas uute ja tõhusate tehnoloogiate arendamine. Diana programm on NATO tsiviilala programm, mis ei ole militaarsuunaga seotud.

LÜHIDALT: 

 • 31 NATO riiki (ka Eesti, 2023 a)
 • 2023 kõrge tähtsusega suunad:
  • Energia kerksus (energy resilience)
  • Turvaline teabe jagamine (secure information sharing)
  • Seire (sensing ) ja järelevalve (surveillance)
 • Akadeemia osaleb tehnoloogiate testkeskusena ning meie testkeskus jaguneb 3 testala vahel:
  • Testalad (Mehitamata õhusõidukisüsteemide ja nende vastase tegevuse testala Väike-Maarjas, piirivalve korraldamise testala Narvas ja selle regioonis, virtuaalsimulatsioonikeskus Tallinnas)
   • Testaladele lisandub veel:
    • Kompetents
    • Administreerimine
    • Katsetamistes osalemine