Keeleprojektid

Keelekeskus on osalenud mitmetes nii rahvusvahelistes kui siseriiklikes keeleprojektides:

 • 2001-2006 Briti Nõukogu PEP-projekt (Peacekeeping English Project)
 • 2003-2004 QUALSPELL (Quality Assurance in Language for Specific Purposes)
 • On-LINE sõnastik  Dictionary of Internal Security 
 • Inglise keele kursus politsei-, piirivalve-, pääste- ja tolliametnikele erinevatest riikidest (ITPSSM)
 • ERASMUS programm- EILC kursus
 • Eesti keele kursused (Piirivalveamet, Päästeamet, Integratsiooni Sihtasutus, Riigikantselei)
 • Vene keele kursus Norra Kaitsejõudude Akadeemia kadettidele
 • Vene keele kursus Viru vangla töötajatele
 • ATAK-i ametikeele koolitused (täiendõpe ministeeriumite, ametite, omavalitsuste töötajatele)
 • MISA eesti keele täiendõpe
 • Eesti keele kui teise keele õppekomplekt turvalisuse valdkonna töötajatele "Õiguse jõud", autoriteks Mare Kitsnik, Signe Abel (2010)
 • LAK- (lõimitud aine-ja keeleõpe)projekt  - alates 2012
 • Erialakeeletestide koostamise projekt koostöös KVÜÕAga - alates 2013
 • Nordplus