Uudised

Sisekaitseakadeemia asetas uuele õppehoonele nurgakivi

Peeter Tambu ja Katri Raik vaatavad nurgakivisse pandava silindri sisu veel viimast korda üle.

28. novembril 2017 kell 12 asetas Sisekaitseakadeemia pidulikult nurgakivi oma uuele õppehoonele Maarjamäel, Kase tänav 61.

Sisekaitsekadeemia rektor Katri Raik tõdes, et akadeemia uus hoone ei ole pelgalt uus maja, mida akadeemia pere on üle 20 aasta oodanud, vaid see on vägev kingitus 25. sünnipäevaks nii akadeemiale, tema kadettidele kui ka vilistlastele. «See kinnitab, et Eesti riik väärtustab siseturvalisuse haridust! Olen kindel, et uus hoone loob akadeemiale uue hingamise.»

Siseminister Andres Anvelt märkis, et Sisekaitseakadeemia on üks viimastest Eesti kõrgkoolidest, mis saab tänapäevase õppehoone ülejärgmisel aastal Tallinnas ja aasta hiljem Narvas. «Huvi siseturvalisusealast haridust omandada püsib kõrge, kuid konkurents aina tiheneb. Võlg sisekaitselise hariduse tingimuste parandamiseks on püsinud üle 25 aasta, nüüd lähiaastatel saame selle võla tasutud,» sõnas minister. «See aitab kindlasti meil haridusmaastiku ja ametivalikute tihedas konkurentsis püsida.»

Sisekaitseakadeemia uue õppehoone ehitab valmis Nordecon, ehitus valmib 2019. aasta esimesteks kuudeks. «Meil on au ehitada riikliku tähtsusega õppehoone, mis loob aluse Eesti paremale siseturvalisusele,» möönis Nordecon AS-i juhatuse liige Erkki Suurorg. «Usun, et uus ja vajaliku funktsionaalsusega hoone aitab akadeemia töötajatel veelgi efektiivsemalt oma tööd teha ning loob kadettidele mugava ja huvitava keskkonna õppimiseks.»

Nurgakivi silindrisse pandi ajaloo tarbeks kiri rektori pöördumisega, maja saamislugu koos inimeste nimedega, kes sellega otseselt seotud on ning uue õppehoone projekt nii paberil kui mälupulgal ja Sisekaitseakadeemia 25. aastapäevaks avaldatud raamat, samuti digitaalsel mälukandjal. Silindrisse poetas oma tervitused ka siseminister Anvelt, lisaks mahtusid nende kõrvale veel akadeemia ajakirja Verbis aut Re! kaks esimest numbrit, väike akadeemia lipp ning akadeemia vapiga rinnamärk.

Siseturvalisuse valdkonna haridusinvesteeringu projekti elluviimise kõige olulisem tulemus ongi kaasaegne, spetsiaalselt akadeemia õppetöö eripära ja siseturvalisuse valdkonna arengueesmärke arvestav õpi- ja töökeskkond. Viimane on hädavajalik õppekorralduse ja -kvaliteedi edendamiseks ning ühiskonna teenimise võimekuse kasvu tagamiseks. Investeering tõstab Eesti ainulaadse kõrgkooli konkurentsivõimet ning toetab nutikat spetsialiseerumist. Akadeemia eesmärk on olla oma valdkonna rakendusuuringute kompetentsikeskuseks Eestis. Need arendused võimaldavadki tuua Eesti siseturvalisuse hariduse sisu 21. sajandisse.

Akadeemia uue õppehoone arhitektuuriprojekti autor on arhitektuuribüroo Arhitekt11. Kogu ehitusprojekti koostamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi ASTRA meede. Uue õppehoone lepinguline maksumus on 18,4 miljonit eurot, millest on ASTRA toetus 13,5 miljonit eurot.

Sisekaitseakadeemias õpib pisut alla tuhande kadeti. Akadeemia koosneb neljast erinevast kolledžist: politsei- ja piirivalve-, justiits-, pääste- ning finantskolledžist. Lisaks Maarjamäe õppehoonele Tallinnas asuvad akadeemia üksused Paikusel ning Väike-Maarjas, vastavalt siis politsei- ja piirivalvekolledži kool Paikusel ning päästekolledži õppehoone Väike-Maarjas. 2020. aasta suvel lisandub akadeemia hoonestikku ka õppehoone Narvas. Narva uue õppehoone arhitektuurikonkursi võitja selgub aga juba homme, 29. novembril 2017 Narvas.