Uudised

Sisekaitseakadeemia finantskolledž peab traditsioonilist aastakonverentsi

Sisekaitseakadeemia finantskolledži aastakonverents

Juba kümnendat aastat järjest toimub täna, 4. detsembril 2017 Sisekaitseakadeemia finantskolledži traditsiooniline aastakonverents.

Kenaks tavaks saanud üritus sünnib tihedas avaliku- ja erasektori koostöös, käsitletakse teemasid nii tolli kui ka maksunduse valdkonnast. Ürituse juhatasid sisse Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik ning Maksu- ja Tolliameti direktori asetäitja Rivo Reitmann.

Konverentsi peakorraldaja, Sisekaitseakadeemia finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja Tõnis Elling selgitab, et konverents sai kümme aastat tagasi alguse soovist kajastada erapooletult aktuaalseid maksuprobleeme ühiskonnas. «Meie eesmärk on kokku viia ja koostööle suunata kõik avaliku- ja erasektori esindajad. Meie tudengid kohtuvad suurimate tööandjatega ja raamatupidajad saavad tasuta informatsiooni neid huvitavates küsimustes. Praktikud ja teoreetikud kohtuvad neutraalsel pinnal.» Ta lisab, et maksuküsimustes ei tohi olla avaliku- ja erasektori vastandumist. «Finantskolledž koolitab riigikuulekaks maksumaksjaks nii avaliku- kui erasektori esindajaid.»

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik sõnab, et Sisekaitseakadeemia finantskolledž on ainus akadeemiline üksus Eestis, mis koolitab noori maksu ja tolli teemadel. «Suurte ülikoolide õppekavades ei ole need ained sugugi mitte esiplaanil. Valdkonna tähtsust kinnitab asjaolu, et sel aastal kandideeris ühele õppekohale üle kümne noore. Ühe rakenduskõrgkooli ülesandeks on tasemeõppe kõrval seista hea ka oma valdkonna tutvustamise eest ning traditsiooniline konverents on selleks väärt võimalus.»

Maksu- ja Tolliameti direktori asetäitja Rivo Reitmann tõdeb, et praegu, mil maksude valdkonnas toimub üsna palju muutusi, on selline üritus väga kasulik ning vajalik. «Selgus maksu- ja tolliasjades on meile oluline eesmärk ning läbi koolituste ja sarnaste seminaride saame me seda luua.»

Ettevõtmisele õla alla pannud rahvusvahelise raamatupidamisbüroo Leinonen tegevjuht Kaire Rebane nendib, et ürituse pikaajalisus ja populaarsus räägib juba iseenda eest. «Erinevad osapooled – õpilased ja praktikud – vajavad kokku toomist ja kokku saamist. Programm on mitmekesine ning samuti on oluline, et üritus on kõigile osalejatele tasuta. See tähendab, et siin peitub suurepärane võimalus eelkõige üliõpilastele saamaks kogemus erasektorist tulevatelt praktikutelt.»

Konverentsil esinevad Eesti juhtivate audiitor- ja nõustamisbüroode esindajad ning Maksu- ja Tolliameti tippspetsialistid. Akadeemilist õhkkonda lisab Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits. Tolli valdkonna edasistest suundadest ja piiriülesest kaubandusest räägivad Maksu- ja Tolliameti tolli spetsialistid Urmas Koidu ja Andreas Sõlg. Järgmisel aastal rakenduva ning palju kõneainet pakkunud maksuvaba tulu arvutamise reegleid selgitab lahti Evelyn Liivamägi Maksu- ja Tolliameti maksude osakonnast.

Maksusüsteem Eestis läheb järjest keerulisemaks ning paljudele ettevõtjatele jäävad maksumuudatused arusaamatuks, rääkimata tavainimestest. Erinevaid juba jõustunud ja ees ootavaid maksumuudatusi tutvustavad Ranno Tingas (Ernst & Young Baltic AS), Ivo Vanasaun (Deloitte Advisory) ja Einar Rosin (KPMG Eesti OÜ). Firmaautode maksustamise teemaga võtab päeva kokku Tõnis Elling Sisekaitseakadeemia finantskolledžist.

Üritus toimub Hotel Sokos Viru konverentsikeskuses.

 

Sisekaitseakadeemia finantskolledž koolitab tolli- ja maksunduse valdkonna spetsialiste. Õpe kestab kolm aastat ning lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse, mis võimaldab asuda tööle spetsialistina finantsvaldkonnas või  jätkata õpinguid kas Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes või  teistes kõrgkoolides.