Akadeemia rektori Katri Raiki CV

Katri Raik on sündinud 26. oktoobril 1967. aastal Tartus.

Pärast Tartu 3. Keskkooli lõpetamist 1985. aastal, asus Raik õppima ajalugu Tartu Ülikooli, mille lõpetas 1991. aastal ajaloolase ning ajaloo ja ühiskonnateaduste õpetajana. Aastani 1999 töötas Katri Raik erinevatel ametipostidel Tartu Ülikoolis ja asus Narva Kolledži direktorina tööle, kelleks jäi kuni 2007. aastani. Sellele järgnes kaks aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerina, misjärel asus taas Narva Kolledži direktori ametisse.

Aastal 2004 kaitses Katri Raik oma doktoritööd Tartu Ülikoolis, mille teemaks oli ajalookirjutuse kõrgaeg Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil. Ajaloo-alaselt on Raik stažeerinud Hamburgi ja Marburgi ülikoolides Saksamaal. Muuhulgas on rektori peamisteks uurimisvaldkondadeks veel multikultuurne haridus ja selle korraldus Eestis. On avaldanud teaduspublikatsioone ja teese nii Eestis kui mujal maailmas, näiteks Luxembourgi, Helsingi, Batumi, Jakutski ja kahes Narva konverentsikogumikus ning kaks ülevaateartiklit Eesti kõrgharidusest ning õpetajakoolitusest Pihkva ja Saratovi ülikooli kogumikes. Koostöös dotsent Enn Küngiga on valmimas Narva ajalugu ajavahemikus 1558-1704. Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Rektor Katri Raik on Akadeemilise Ajalooseltsi liige.

Katri Raik on viinud läbi mitmeid koolitusi ning Tartu Ülikooli Narva Kolledžis auditoorset õppetööd Eesti rahvaluules ja etnograafias, pedagoogikas, karjääri planeerimises, ajalooteaduste mitmekultuurses hariduses, õpingute sissejuhatamises ning Narva linna giidide koolitamises.

Katri Raik on Narva kolledži direktorina pidevalt osalenud kolledži rahvusvaheliste konverentside korraldamisel ja lisaks igal akadeemilisel aastal juhtinud Eesti vene õppekeelega koolide õpetajate konverentsi korraldamist Narvas. Raik ise on ettekannetega osalenud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel. Katri Raik on aastatel 2009-2012 osalenud kõrghariduse ja õpetajakoolituse eksperdina TEMPUS projektis Tadžikistani ülikoolidega. On erinevates riiklikes ülikoolides viinud läbi seminare õpetajakoolituse uuenduslikest suundadest. Samal ajal on töötanud fondi „Novaja Eurasia“ eksperdina Moskvas, põhiteemaks kvaliteedi tagamine ja ülikoolide ühiskonna teenimise funktsiooni täitmine. Sügisel 2012 oli Raik ekspert Saksamaa tehnilise abi organisatsioonis (GIZ) Tadžikistani keskerihariduse baasil antava õpetajakoolituse moderniseerimisel. Samuti on rektor õpetajakoolituse uuenduse teemadel viinud seminare läbi Pihkva Riiklikus Ülikoolis ja Kirde-Venemaa Föderaalses ülikoolis Jakutskis. 2014. aasta sügisel on OSCE kutsel osalenud mitmekeelse kõrgharidus eksperdina Kasahstanis ja Makedoonias. 2005. aastast oli Raik seotud Narva kolledži uue hoone ehitamise projektiga Raekoja platsile. Hoone valmis 2012. aasta lõpul.

Ühiskondlikus tegevusena on Katri Raik Integratsiooni Sihtasutuse „Meie Inimesed“ nõukogu liige ja keelekümbluse juhtkomitee liige. Raik käsitleb Eesti ühiskonna lõimumist ja mitmekeelse hariduse arendamise võimalusi Eestis.

2009. aastal tunnustas vabariigi president Katri Raiki Valgetähe III klassi teenetemärgiga. Samal aastal pälvis Raik ka Ida-Virumaa teenetemärgi. Aastal 2010 tituleeriti Raik keelekümbluse sõbraks. Aastal 2012 pälvis ta Aadu Luukase missioonipreemia ja 2013. aastal omistati talle „Aasta naise“ tiitel. 2017. aastal tunnustas Tartu ülikool Katri Raiki Skytte medaliga.