Nõunike kogu

Nõunike kogu on akadeemiat ning õppekavadele vastavaid valitsusasutusi ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu. Nõunike kogu teeb nõukogule, siseministrile ning haridus- ja teadusministrile ettepanekuid ning annab hinnaguid akadeemia, sh õppekavade arengut puudutavates küsimustes vähemalt üks kord aastas.
Sisekaitseakadeemia nõunike kogu koosseis ja töökord on kinnitatud siseministri 15.03.2004 määrusega nr 19.
 

Nõunike kogu koosseis