Politsei- ja Piirivalvekolledž

Hea juhendaja!

Aitäh, et oled mentoriks tulevastele kolleegidele. Õpetad ametit, kuid õpetad ka heaks töökaaslaseks ja inimeseks olemist. Praktikal saavad noored just sinu käest teada, kuidas asjad “päriselt” käivad. Nad saavad reaalse kogemuse mitte ainult patrullimise, menetluse ja muude ülesannete osas, vaid ka hoiakute, üksteise hoidmise ja meeskonnatöö kohta.

Võta seda ülesannet täie vastutustundega, sest praegusest õppurist saab peagi Sinu kolleeg, kelle kätte usaldame iseenda ja kõigi Eesti inimeste turvalisuse. Juhenda mitte ainult sõnadega, vaid ka hea eeskujuga.  

Praktikaperiood ei ole ainult õpetamise ja rääkimise, vaid ka kuulamise ning ise õppimise aeg. Kasuta seda olukorda ning pane tähele noori, kelle teha on tuleviku politsei. Ehk saame organisatsioonina neile paremini toeks olla, anda tagasiside koolile või teha ise midagi teisiti.  

Soovin Sulle edu, tahet ja ägedaid kohtumisi tulevaste kolleegidega.

 

Elmar Vaher
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor


 

Politsei- ja Piirivalvekolledži õppekavade praktikad

 

Kutseõpe
 

2018/2019 õppeaasta
PaS181, PaS182, PaK181, PaK182

Politseiametnik, 100 EKAP

 • Tutvumispraktika (Ida prefektuuris)
 • Avaliku korra kaitsmise praktika (Ida prefektuuris)
 • Avaliku korra kaitsmise praktika (Lõuna prefektuuri kordonis)
 • Praktikate toimumise graafik
 • Praktikat toetav e-kursus

SmK180

Süüteomenetleja, 30 EKAP

2017/2018 vastuvõtt
PaS171, PaS172, PaK170

Politseiametnik, 100 EKAP

 • Tutvumispraktika (Ida prefektuuris)
 • Enamlevinud väärtegude menetlemise  ja kriminaalmenetlemise alustamise praktika, 5 nädalat,
 • Piirikontrolli praktika 2 nädalat
 • Praktikate toimumise graafik
 • Praktikat toetav e-kursus

 

 
Rakenduskõrgharidus
 

2018/2019 vastuvõtt
PtS181, PtS182, PtK180

Politseiteenistuse eriala, 180 EAP

 • Tutvumispraktika 3 EAP, 1. õppeaasta
 • Avaliku korra kaitsmise praktika, 8 EAP, 2. õppeaasta
 • Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine, 7 EAP, 2. õppeaastal
 • Piirikontrolli praktika, 3 EAP, 2. õppeaastal
 • Kriminaalmenetluse läbiviimine, 7 EAP, 3. õppeaastal
 • Praktikate toimumise graafik
 • Praktikat toetav e-kursus

 

Süvaõppe praktikad vastavalt õppesuunale (3 - 4,5 EAP)

 • Piirivalve,  3 õppeaasta
 • Kriminaalpolitsei, 3 õppeaasta
 • Korrakaitsepolitsei, 3 õppeaasta

2017/2018 vastuvõtt
PtS171, PtS172,
PtK171, PtK172

Politseiteenistuse eriala, 180 EAP

 • Tutvumispraktika 3 EAP, 1. õppeaasta
 • Avaliku korra kaitsmise praktika, 8 EAP, 2. õppeaasta
 • Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine, 7 EAP, 2. õppeaastal
 • Piirikontrolli praktika , 3 EAP, 2. õppeaastal
 • Kriminaalmenetluse läbiviimine, 7 EAP, 3. õppeaastal
 • Praktikate toimumise graafik
 • Praktikat toetav e-kursus

 

Süvaõppe praktikad vastavalt õppesuunale (3 - 4,5 EAP)

 • Piirivalve, 3 õppeaasta
 • Kriminaalpolitsei, 3 õppeaasta
 • Korrakaitsepolitsei, 3 õppeaasta

2016/2017 õppeaasta

 

PtK161pv
PtK161ko
PtK161kr

Politseiteenistuse eriala, 180 EAP

Süvaõppe praktikad vastavalt õppesuunale

 • Piirikontrolli praktika, 10 EAP, 3. õppeaasta
 • Politseitöö praktika, 10 EAP,3. õppeaasta
 • Kriminaalmenetluse praktika, 10 EAP, 3. õppeaasta
 • Praktikate toimumise graafik
 • Praktikat toetav e-kursus

Võta ühendust

Tõnis Kaasik

Politsei-ja Piirivalvekolledži praktikate kuraator Sisekaitseakadeemias

tel 696 5359; mob 517 3147 (79347)

Tonis.Kaasik [at] sisekaitse.ee

Kabineti number: B-314A