Kirjastus

Pääste rakendusuuring
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Piirkondlike sotsiaalmajanduslike muutujate väljaselgitamine eluhoonete tulekahjude asukoha prognoosimiseks
Raamatu autor
Andres Mumma, Jaanus-Arno Sarapuu, Leonid Pahhutši
Ilmumisaeg
2017
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Lehekülgi
86
Mõõdud
210 x 297 mm
Viimati muudetud:
03.19.2018
Raamatu tutvustus

Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja Eestis tervikuna on rohkem ohustatud ja millised on neis prevaleerivad muutujad.

Rakendusuuringus kasutatud andmed pärinevad Päästeameti andmebaasidest PÄVIS ja OPIS (eluhoonete tulekahjud 2010–2015) ning Statistikaameti tellimustööna koostatud andmefailidest (rahvaloenduse REL 2011 elanikke ja eluruume iseloomustavad näitajad). Kõik tulekahju sündmused geokodeeriti rohkem kui nõutud 85% ulatuses ning REL 2011 andmeid kasutati valdavalt ruudustike 100x100, 500x500 ja asustusüksuse põhiselt. Uuringu läbiviimiseks kasutati enamjaolt ruumianalüüsi rakendust ArcGis ArcMap 10.3.

Vastavalt püstitatud lähteülesandele keskenduti uuringu tulemuste formuleerimisel ennekõike suurematele linnadele: Tallinnale, Tartule, Narvale, Kohtla-Järvele ja Pärnule.

 

PDF Digiriiulis