Kirjastus

Karistusõiguse üldosa I
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa: Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted
Raamatu autor
Urmas Krüger
Ilmumisaeg
2016
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Lehekülgi
160
Mõõdud
160 x 240 mm
ISBN
978-9985-67-272-3
Viimati muudetud:
03.19.2018
Raamatu tutvustus

Kaheosalise õpiku esimese osa peamine ülesanne on tulevastele politseinikele karistusõiguse põhimõistete tutvustamine ja nende mõistete sisu selgitamine. Eeskätt on see mõeldud kasutamiseks kutseõppe õppuritele, aga ka bakalaureusetaseme üliõpilastele, kui nad leiavad, et siinne sõnastus aitab lihtsamini mõista mõne õigusliku mõttekonstruktsiooni sisulist põhiolemust kui õigusteadlaste koostatud tekstid.

See õpik on abiks õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ja põhimõisted ning olema teadlikud ja arusaamisvõimelised kõigist neist asjaoludest, mis mõjutavad inimeste käitumisele karistusõiguslike hinnangute andmist, väärtegusid toime pannud isikute jaoks sobivaima karistuse valikut või mõne muu mõjutusvahendi kohaldamist.

Vene keelt emakeelena kõnelevatele õppuritele on õpikus abiks põhjalikud mõistete seletused ja sõnaraamat.

 

PDF Digiriiulis