Uudised

Sisekaitseakadeemia korraldab Narvas ja Kohtla-Järvel kaks sisejulgeoleku päeva

Õpilased proovivad selga päästjate varustust, nõunik Priit Männik ja paar päästjat vaatavad muheledes kõrvalt.

Sisekaitseakadeemia korraldab sel nädalal 9. ja 12. klasside õpilastele kaks sisejulgeoleku päeva, 12. aprillil Narvas ning 13. aprillil Kohtla-Järvel.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik tõdeb, et huvi sisekaitselise eelkoolituse vastu on aastatega tõhusalt kasvanud: «Sel aastal õppis meie kursustel üle Eesti rohkem õpilasi, kui on kadette meie kõige suuremas kolledžis – politsei- ja piirivalvekolledžis. Ida-Virumaal on õpe niivõrd populaarne, et akadeemia on uuel akadeemilisel aastal valmis avama lisarühmi nii Jõhvis, Narvas kui Kohtla-Järvel.»

Sisekaitseakadeemia nõunik ning sisekaitselise eelkoolituse koordinaator Priit Männik selgitab, et sisejulgeoleku päev on ellu kutsutud kahel põhjusel. Esiteks, tutvustada nende piirkondade 9. klasside õpilastele akadeemia poolt läbiviidavat sisejulgeoleku õpet, et õpilased teaksid gümnaasiumi valikul sellise õppe olemasoluga arvestada ning teiseks, tutvustada tänastele gümnaasiumi lõpetajatele Sisekaitseakadeemiasse astumise tingimusi, koolis õppimise võimalusi, korraldust ning sealset tudengielu üleüldisemalt.

«Sisekaitse õpe on oluline ka neile, kes ei tule akadeemiasse õppima. Tänu sellele on need noored tulevikus paremad kodanikud, sest nad teavad ja oskavad paremini mõista meid ümbritsevaid ohtusid, neile reageerida ja abivajajale abi osutada,» lisab Männik.

Sisekaitseakadeemia on astunud sammukese lähemale Ida-Virumaalt pärit sisseastujatele veel selgi moel, et kui varem on olnud võimalik teha sisseastumiseks vajalikud kehalised katsed ja eesti keele test vaid Tallinnas, siis sel aastal võtab akadeemia sisseastujaid katsetele vastu ka 26. aprillil Jõhvi Gümnaasiumis.

Narva sisejulgeoleku päev toimub Narva Vanalinna Riigikoolis, see on mõeldud kõigile Narva piirkonna koolide 9. klasside õpilasetele, kes tunnevad huvi sisejulgeoleku eriala vastu ning 12. klasside õpilastele, kes soovivad jätkata õppimist Sisekaitseakadeemias. Kohtla-Järve  piirkonna koolide õpilastele toimub sisejulgeoleku päev Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis.

Päeva sisustavad Sisekaitseakadeemia neli kolledžit: politsei - ja piirivalve-, pääste-, finants- ja justiitskolledž. Kohal on kadetid, kes räägivad õppimisvõimalustest nendes kolledžites aga ka sisejulgeoleku eelkutseõppe korraldusest seal piirkonnas. Samuti on kohal esindajad Politsei - ja Piirivalveametist, Päästeametist ning Maksu- ja Tolliametist koos tehnika, koertega jm erivahenditega. Demoesinemise teeb ka Jõhvi vangla relvastatud üksus.