Kirjastus

Piiritlemine
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine
Raamatu autor
Chris Eljas, Silva Kirsimägi, Riina Kroonberg
Ilmumisaeg
2018
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Lehekülgi
34
Mõõdud
210 x 297 mm
ISBN
978-9985-67-294-5
Viimati muudetud:
04.13.2018
Raamatu tutvustus

Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga.

Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat on käsitletud kolme menetlusliigi – kriminaal-, väärteo- ja haldusmenetluse – kontekstis, välja on toodud nii ühisosa kui ka erinevusi ning analüüsitud nii materiaal- kui ka menetlusõiguslikke küsimusi.

Esimese osa ning riikliku järelevalve menetluse ja väärteomenetluse piiritlemise kaasuse analüüsi on koostanud Chris Eljas ja Silva Kirsimägi. Riikliku järelevalve menetluse ja kriminaalmenetluse piiritlemise kaasuse analüüsi on koostanud Riina Kroonberg.

Õppevahend on loodud eelkõige Sisekaitseakadeemia õppuritele, kuid seda saab kasutada ka ametnike täiendkoolitustel, samuti on teos abiks töötavatele ametnikele, kes puutuvad igapäevaselt kokku eri menetlustega.

 

PDF Digiriiulis