Uudised

Sisekaitseakadeemia korraldab sel nädalal CEPOLi koolitust

CEPOLI inimesed pundis koos

Sisekaitseakadeemia korraldab sel nädalal 28.05-01.06.2018 koostöös Euroopa Komisjoni, Soome, Läti ning Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) koolitust "SCHENGEN EVALUATION – POLICE COOPERATION”.

Koolitusel osaleb 17 inimest kümnest Schengeni ruumiga seotud liikmesriigist ja EUROPOList, neid koolitavad 11 eksperti Euroopa Komisjonist, EUROPOList, Soome ja Läti politseist ja loomulikult Politsei-ja Piirivalveametist ning Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolldežist.

Sellise CEPOLi uue koolituse korraldas esmakordselt Sisekaitseakadeemia 2016. aasta detsembris. Eelmisel aastal korraldas koolitust Läti politseiorganisatsioon. Eesti ja ka Euroopa Liidu välispiir on oluliseks teguriks Schengeni ruumiga seotud spetsialistide koolituseks Euroopa Liidus.