Uudised

Sisekaitseakadeemia allkirjastas Hamburgi Politseiakadeemiaga vastastikuse koostöömemorandumi

Andres Pung ja Hamburgi Politseakadeemia esindaja suruvad kätt

Sisekaitseakadeemia ja Hamburgi Politseiakadeemia allkirjastasid 30. mail 2018 vastastikuse mõistmise memorandumi, millega sai akadeemia ametlikult juurde veel ühe koostööpartneri.

Memorandumi eesmärgiks on luua pikaajalised koostöösidemed kahe õppeasutuse vahel politsei hariduse ja koolituse arendamise valdkonnas. Peamisteks koostöö tegevusteks saavad olema kogemuste vahetamine ekspertide vahel õppemeetodite ja -materjalide, värbamise ja karjääri kohta. Samuti kadettide ja õppejõudude lühiajalised vahetused, ühised arendusprojektid koolituse, innovatsiooni, tehnoloogia ja uuringute vallas ning ühised spordivõistlused.