Uudised

Päästekolledži õppeaastat lõpetav õppus «Sireen» sai avapaugu

päästja kustutab suurt hoidlatünni

Nii Sisekaitseakadeemiat kui mitmeid partnereid kaasav päästekolledži kombineeritud õppus «Sireen» algab täna, 6. juunil kell 13 Maarjamaa linnas ehk päästekolledži harjutusväljakul Väike-Maarja lähistel.

Kahel päeval toimuvast õppusest võtab osa kokku 115 inimest, nende hulgas on päästekolledži õppejõud ja õppurid (päästja, päästemeeskonna juht, päästeteenistuja), Päästeameti spetsialistid, politsei- ja piirivalvekolledži õppejõud ja õppurid, Eesti Päästemeeskonna (EDRT) liikmed välismeeskondade hindajatena, Tartu Kiirabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Kiirabi, Karell Kiirabi, Läti, Leedu ja Saksamaa meeskonnad ning rollimängijad kannatanute osades.

Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor Ain Karafini sõnul on sellel õppusel võimalus enne pidulikku lõpuaktust nii päästja kui päästemeeskonna juhi eriala lõpetajal oma teadmisi ja oskusi proovile panna olukordades, millega nad oma tulevasel töökohal võivad igapäevaselt kokku puutuda. «Kahe päeva jooksul harjutatakse erinevate sündmuste lahendamist koos politsei- ja piirivalvekolledži kadettide ning kiirabibrigaadidega. Õppurid saavad ka rahvusvahelise koostöö kogemuse,» täpsustab Karafin.

Õnnetuste simuleerimisel püütakse luua võimalikult reaalsuselähedased olukorrad, kus reageerijate ülesanneteks on tulekahju kustutamine, ohtlike ainetega õnnetuste tagajärgede leevendamine, meditsiinilise abi andmine, liiklusõnnetuste likvideerimine, erinevad päästetööd, tegelemine õnnetuspaikadel pealtvaatajatega, õnnetuse dokumenteerimine, kannatanute päästmine jne.

«Sireen 2018» eesmärgiks on anda Sisekaitseakadeemia õppuritele võimalus näidata oma oskusi päästesündmuste lahendamisel tehes seda koostöös teiste asutustega, harjutada koostööd politsei, kiirabi ja pääste vahel, edendada koostööd rahvusvaheliste päästekoolidega ning tutvustada õpitavaid erialasid ka laiemale avalikkusele.

Päästekolledži kombineeritud õppus «Sireen» toimub kolledži harjutusväljakul Väike-Maarja lähistel alates 1999. aastast. Kohaliku tähtsusega õppusest on välja kasvanud rahvusvaheline sündmus, kus osalejaid on saja ringis. Tänaseks on peetud 17 õppust. Järgmised «Sireeni» õppused toimuvad 23.-24. jaanuaril 2019 ning 05.-06. juunil 2019.