Uudised

Sisekaitseakadeemia kõige populaarsem eriala on jätkuvalt toll ja maksundus

SKA kadetid

Sel aastal esitati Sisekaitseakadeemia erialadele kokku 788 sisseastumisavaldust. Erialadest on kõige populaarsem toll ja maksundus, sellele järgnevad politseiteenistuse ning politseiametniku erialad.

Üldkokkuvõttes laekus avaldusi võrreldes eelmise aastaga 63 võrra vähem, ent sellest hoolimata võib akadeemia konkursiga rahule jääda. Eriti veel olukorras, mil Sisekaitseakadeemiasse sisseastujad on peaasjalikult aastatel 1998-2000 sündinud noored ning  demograafilist kõverat vaadates on nende arv rahvastikust väga väike.

Kõige populaarsem eriala Sisekaitseakadeemias on läbi aastate olnud tolli ja maksunduse oma, kuhu on sel aastal soovijaid ühele õppekohale 8,68. Tavapärase tolli ja maksunduse eriala kõrval avas akadeemia ka uue maksunduse ja tolli eriala, mille näol on tegu tasulise osakoormusõppes toimuva kaugõppega, kuhu on ennekõike oodatud kandideerima juba valdkonnas töötavad huvilised. Eriala on sisseastumiseks avatud esmakordselt, ent sellest hoolimata on soovijaid 2,25 inimest õppekohale.

Politsei valdkonnas on avatud nii kõrgharidusõppe kui ka kutseõppe, need erialad on akadeemias populaarsuse järjekorras teisel ja kolmandal kohal. Kokku on politsei- ja piirivalvekolledži sajale õppekohale esitatud 407 avaldust. Kahest erialast populaarsem on kõrgharidusõpe, kuhu on pisut vähem kui viis inimest õppekohale.

Päästekolledžis on üle kolme aasta taas avalik konkurss päästeteenistuse erialale, kuhu vahepealsel ajal oli võimalik õppima asuda vaid ametkondliku suunamisega. Lisaks kõrgharidusõppele on päästekolledžis võimalik õppida ka päästekorraldajaks, kuhu on soovijaid samuti peaaegu poole rohkem kui õppekohti.

Justiitskolledžis korrektsiooni erialale sel aastal vastuvõttu ei toimu. Kuna kõikidele lõpetajatele pakutakse pärast lõpetamist töökohta, siis vastavalt vanglateenistuse vajadusele ei ole otstarbekas igal aastal uusi inimesi värvata. Vanglaametniku erialale kutseõppes on aga kümme õppekohta avalikul konkursil avatud ning sinna on kandidaate samas suurusjärgus kui eelnevatelgi aastatel.

Magistriõppesse on 30 õppekohale kandideerimas 44 inimest, kellest parimad sõelutakse välja inglise keele testi, magistritöö kava ning vestluse punktide aluse.

Sisekaitseakadeemias lävendipõhine vastuvõtt puudub (erinevalt teistest kõrgkoolidest), mis tähendab, et lõplikud sõelale jääjad selguvad alles pärast sisseastumiskatseid, kus olenevalt erialast testitakse nii eesti keele oskust, kehalist võimekust, tervisenäitajaid ning sobivust konkreetsele erialale ja riigiametnikuks üldse.

Esmaspäeval (2.07) toimub eesti keele test. Eesti keele testi edukalt sooritanud kandidaadid lubatakse teisipäeval (3.07) toimuvatele kehalistele katsetele. Ühtlasi algavad teisipäeval (3.07) kutsesobivusvestlused nendel erialadel, kus kehalised katsed nõutud ei ole s.o toll ja maksundus, maksundus ja toll, päästekorraldaja.

 

konkursi tulemused 2018