Uudised

Korrakaitseametniku viienda taseme koolitus algab oktoobri keskel

Mupokad poseerivad

Korrakaitseametniku viienda taseme koolitus tuleb Sisekaitseakadeemias teist korda üsna pea, kursused algavad 15. oktoobril 2018.

Õppima oodatakse kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikke, kellel on keskharidus ja töökohal omandatud esmased kutseoskused. Registreerumine koolitusele on avatud kuni 14. septembrini, koolitus avatakse kümne osavõtjaga, maksimaalne osalejate arv on 20. Tunniplaani ja muu olulise info leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt, kutseeksam toimub 6. detsembril 2018.

Esimesed korrakaitseametnikud läbisid Sisekaitseakadeemias koolituse ja sooritasid edukalt kutseeksami ning neile anti pädevust tõendavad kutsetunnistused 2017. aasta novembri lõpus. Kõik kolmteist ametnikku töötavad Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis ja kutsetunnistuse omamisega on neil kaasnenud suurem vastutus ning palgatõus.

Ametnike tagasiside koolitusele oli valdavalt positiivne – õpiti õiguse aluseid, riikliku järelevalve ja väärteomenetluse läbiviimist, koostati dokumente, läbiti ennetamise ja patrullimise moodul. Senisest enam sooviti praktilisi harjutusi turvataktikast, patrullimisest ja menetlusdokumentide täitmisest.

Korrakaitseametnike kutsestandardid kehtivad 2019. aasta juunini, Sisekaitseakadeemia on teinud nende pikendamise taotluse, sest olemasolevad standardid sobituvad kenasti tänase ühiskonna vajadustega. Kutsestandardeid peab hakkama täiendama, kui korrakaitseametnikele antakse kohustusi ja õigusi juurde.

Kevadel on Sisekaitseakadeemias tulekul ka korrakaitseametniku kuuenda taseme koolitus, mille sihtrühmaks on kõrgharidusega linna- ja vallavalitsuse korrakaitseametnikud, kelle tööülesannete hulka kuulub juhtimisotsuste vastuvõtmine ja kohtuvälise menetleja esindamine maakohtus.

Sisekaitseakadeemia on kutseandja korrakaitseametniku 5. ja 6. tasemele (vt ka kutsestandardeid, mille alusel on koostatud koolituskavad).